Slægtens steder på Lolland

Slægtens steder på Lolland

I maj 2017 har vi haft besøg af Aases grandkusine Karen Hansen fra North Carolina, USA og hendes veninde Frederike. Vi er kommet i kontakt med hinanden gennem slægtsforskning på Internettet og har udvekslet mange ting omkring slægten Hansen. Her er vi også kommet i forbindelse med en grandfætter Lars fra Fredericia og flere andre.

…..In May 2017 we had a visit of Aase’s great grand cousin Karen Hansen from North Carolina, USA and her spouse, Frederike. We discovered each other through genealogical research on the Internet and have exchanged many things about the Hansen-family. From this research we found another great cousin, Lars from Fredericia, and several others. Aase’s, Karen’s and Lars’s great grandparents: Anders Peder and Marie Annette Augusta Hansen had fifteen children!

Aases, Karens og Lars’ oldeforældre: Anders Peder og Marie Annette Augusta Hansen fik femten børn!
Bl.a.:
Hans Christian Hansen -> Knud Kai Skjold Hansen -> Karen Hansen
Otto Valdemar Hansen -> Julius Emil Hansen -> Lars Hansen
Elise Regina Hansen  -> Mary Emilie Kolind -> Aase Elise Boe Sørensen

Se hele slægtslisten.      Læs mere om Hansen-slægten.      Se originalskanninger af Hansen-billeder.

Besøget omfattede ture til de tre UNESCO-steder i nærheden: Vadehavet, Christiansfeld og Jelling. Desuden besøg hos Lars, rundtur til Lolland, Falster og Sjælland til slægtsstederne. Her samles billeder fra de steder, der berører slægten.

…..The visit included trip to the three UNESCO places nearby: the Wadden Sea, Christiansfeld and Jelling. In addition, a visit Lars, a tour to Lolland, Falster and Zealand to the family sites. Here are pictures from the places.

Nedenfor viser vi billeder fra vores besøg ved de vigtigste steder i Anders Peder og Marie Annette Augusta Hansens liv.

…..Below we will show photos from our visit at the most important places in Anders Peder and Marie Annette Augusta Hansens life.

Anders Peder Hansen er født i landsbyen Ortved i Midtsjælland den 4/6 1831 og døbt i Vigersted Kirke den 30/7 1831. Han blev konfirmeret i Kværkeby Kirke, som var i samme pastorat. Derefter kom han i lære hos møller Meier i Jydstrup Mølle. Her kom han efter tre år til skade med sin ene arm og måtte skifte levevej. Han blev læreruddannet på Jonstrup Seminarium og fik sin første stilling som lærer i Holeby gamle skole i et år og derefter lærer i Maribo i to år.

…..Anders Peder Hansen was born in the village Ortved in the middle of Zealand and baptized in Vigerslev Church. He was confirmed at Kværkeby Church in the same parish. After that he became educated as a miller by the miller named Meier at the watermill of Jydstrup. After three years he was badly hurt with one of his arms and had to change his way of living. He was educated as a teacher at the teachers college at Jonstrup and got his first job in the schol of Holeby in one year and Maribo in two years.  

Marie Annette Augusta Hansen blev født i Nykøbing Falster den 21/9 1838 og døbt i Klosterkirken den 18/11 1838, hvor hun sikkert også blev konfirmeret. På det tidspunkt drev hendes mormor Anna Maria Kähler et gæstgiveri i Langgade 15, og hvor hendes mor Emilie Abelone Hansen sikkert også er født. Da Marie Annette Augusta Hansens far døde i 1853 kom hun i huset på gården Egholm. Her lærte hun den unge lærer i Torslunde at kende, og de blev gift i Herridslev Kirke i 1856.

…..Marie Annette Augusta Hansen was born in Nykøbing Falster and baptized in Klosterkirken, where she after all also was confirmed. At that time her mother’s mother Anna Maria Kähler had an inn on Langgade 15, where her mother Emilie Abelone Hansen surely also was born. When Marie Annette Augusta Hansen’s father died in 1853 she came to the farm at Egholm. Here she met the young teacher, Anders Peder, of Torslunde, and they were married in Herridslev Church in 1856.

 

Marie Annette Augusta og Anders Peder Hansen boede i Torslunde gamle skole i 43 år, og her fik de 15 børn, hvoraf de 13 blev voksne. Lærerlønnen var ikke stor til at mætte så mange munde, og derfor købte de i løbet af 1860-erne en lille gård lige ved siden af kirken, og som følge deraf blev den kaldt “Degnegården“. Den blev senere overtaget af Anders Peders bror Hans, hvis søn i 1930-erne sælger den til Poul Koch. Hans søn Knud Ove Koch har vi haft kontakt til, da han er lokalhistoriker og ved en masse om Torslunde. Vi havde glæden af at møde ham i Torslunde.
Alle de 14 børn er døbt i Torslunde kirke (se kirkebogsnotaterne) men den ene, Georg, blev hjemmedøbt.
Anders Peders bror Hans’s søn Martin købte Torslunde gamle skole, da den ikke skulle være skole mere.
Efter Anders Peter Hansens død i 1899 kom Maria Annette Augusta til at bo i Den Lehnske Stiftelse i Rødby, der rummede to lejligheder til ubemidlede skolelærere og deres enker. Huset ligger i Vestergade 83 i Rødby. Hun døde i 1923 og blev begravet i Torslunde ved siden af hendes mand, og gravstenen er i dag fredet – se beskrivelsen i Gravminderegistrering.dk.
En af Anders Peders og Maria Annette Augustas sønner har beskrevet forældrenes liv. Se også identifikationen af personerne på fotoet fra 1908.

…..Marie Annette Augusta and Anders Peter Hansen lived in Torslunde at the old school for 43 years, and had 15 children,  13 of whom became adults.  The teacher’s salary was not enough to feed so many mouths, so therefore, during the 1860s, they bought a small farm next to the church which was called “Degnegården”. It was later taken over by Anders Peder’s brother Hans, whose son sold it to Poul Koch in the 1930s. We have we been in contact with his son Knud Ove Koch , as he is a local historian and knows a lot about Torslunde. We had the pleasure of meeting him in our trip to Torslunde.
All 14 children are baptized in Torslunde church (see the church records) but one, Georg, was home-baptized.
Anders Peder’s nephew, Martin, bought Torslunde old school, as it was not to be a school longer.
After Anders Peter Hansen’s death in 1899, Maria Annette Augusta went to live in the Lehnske Foundation in Rødby, which featured two apartments for unemployed school teachers and their widows. The house is located in Vestergade 83 in Rødby. She died in 1923 and was buried in Torslunde next to her husband, and the tombstone is preserved today.
One of their sons has described the parents’ lives. See the identification of persons on the photo from 1908.

      

Steder i tilknytning til nogle af “De 13 grimme fra Lolland”, som de voksne søskende kaldte sig:

Læs beskrivelsen af de 13 søskende – Read about the 13 siblings.

Steder i tilknytning til Karens farmor:

Karens farfar Hans Christian blev gift med Agnes Vilhelmina Dorthea Hansen.

………………..Hans Frederik Hansen boede i Pjentedam i Odense
……….Jens Frederik Hansen f. 8/5 1849 er døbt i Vor Frue Kirke i Odense.
………………..Marie Dorthe Jensen er født i i 1821
Agnes Vilhelmina Dorthea Hansen (21/10 1876 – 31/3 1914)
………………..Anders Poulsen er født i 1811 i Fuglse på Lolland (vist ovenfor)
……….Johanne Sophie Poulsen f. 12/4 1848 er døbt i Tirsted Kirke
………………..Dorthe Louise Schiødt er født i 1821 i Holsten, Tyskland