Th’s tip.. (mffff) – Hansen

Tip-tip-oldefar Niels Hansen

See below   

Niels Hansen fra Ejstrupholm blev født i 17/9 1785 i Ansager, gift 6/6 1807 i Lindeballe Kirke med Kirstine Marie Gydesdatter f. ca. 1778-1785 i Lindeballe.

I Lindeballe Kirkebog har præsten noteret følgende: “Den 29. marts indfandt sig Ungkarl, Niels Hansen af Andsager By og Sogn, og Pigen Kirstine Marie Gydesdatter af Nørskov i Lindeballe Sogn, for at tilkendegive deres Beslutning at ægte hinanden; og, for at Intet efter Loven skulle være dette deres agtede Ægteskab hinderligt, indforskrevet som Forlovere: Gyde Jensen af Nørskov og (en underskrift). Ovenstående vare ægteviede i Lindeballe Kirke d. 6. Juni.

Vi ved, at Niels Hansens far var Hans Madsen og hans mor Maren Nielsdatter, men vi kender ikke mere til dem end deres navne, og at de ud over Niels Hansen også fik en søn Hans Hansen.

Niels Hansen og Kirstine Marie Gydesdatter fik to børn: Jens Kjærsgaard Nielsen og Niels Nielsen, som var tvillinger og født den 21. april 1816, hjemmedøbt den 24 april og fremstillet i Ejstrupholm Kirke den 1 juli 1816. Niels og Kirstine optræder i en folketælling i Ejstrupholm 1840, men på deres ældre dage flyttede de til “Krathus” i Bjørnskov ved Nørre Snede, hvor de boede hos deres søn Jens Kjærsgaard Nielsen til deres død. Kirstine Marie døde 4/12 1863 og Niels Hansen døde 8/3 1868. De ligger begge begravet på Nørre Snede Kirkegård.

Jens Kjærsgaard Nielsen, er ifølge kirkebogen flyttet til Brande, som 6 årig (!) til en Hans Hansen, sandsynligvis hans farbror, og konfirmeret der i 1831. Flyttede tilbage til Ejstrupholm sogn i 1834 – 18 år gammel. Her tjente han på Tykskovgård. I 1836 flyttede han igen til Brande Sogn, og i 1837 til Horsens. I 1842 flyttede han til Nørre Snede, og erhvervede sig en ejendom i Bjørnskov ved navn “Krathus”. Den 20/10 1853 blev han gift i Nørre Snede Kirke med Karen Eskesdatter, som er født 23/9 1820 i Nørrehoved. Hun er datter af Eske Pedersen og Else Marie Sørensdatter. Jens og Karen fik to børn: Niels Nielsen *27/2 1860 og Else Marie Jensine Nielsen *11/11 1861. Jens Kjærsgaard Nielsen døde 2/9 1869 og blev begravet på Nørre Snede kirkegård. Karen stod tilbage med to børn på 9 og 7 år. Hun giftede sig i Nørre Snede Kirke d. 8/4 1870 med ungkarl Søren Andersen fra Harrild. Han var født 6. maj 1840 og altså 20 år yngre end hun. Karen Eskesdatter døde 25/8 1889 og blev begravet på Nørre Snede Kirkegård.

Niels Nielsen, som blev Thorkilds tipoldefar, blev som nævnt født 21/4 1816 og konfirmeret den 28 april 1831 i Ejstrupholm.

Niels Hansens efterkommere er opstillet i oversigten “Thorkilds slægt morfars side“.

Thorkild’s Great Great Great Grandfather

(mffff means: mother’s father’s father’s father’s father)

Niels Hansen from Ejstrupholm born 17/9 1785 in Ansager, married 6/6 1807 in Lindeballe Church Kirstine Marie Gydesdatter born 1778-1785 in Lindeballe.

In the Lindeballe Church record, the priest noted the following: “On March 29, young man, Niels Hansen of Andsager By and Sogn, and the girl Kirstine Marie Gydesdatter of Nørskov in Lindeballe Sogn decided to marry; and that in order nothing in the law can stop their marriage, entered as ancestors: Gyde Jensen of Nørskov and (a signature). The couple mentioned above was married in Lindeballe Church on June 6.

We know that Niels Hansen’s father was Hans Madsen and his mother Maren Nielsdatter, but we do not know more than their names, and that (besides Niels Hansen) they also got a son Hans Hansen.

Niels Hansen and Kirstine Marie Gydesdatter had two children: Jens Kjærsgaard Nielsen and Niels Nielsen, who were twins and born on April 21, 1816, baptized at home April 24, and presented in Ejstrupholm Church on July 1, 1816. Niels and Kirstine appear in a census in Ejstrupholm 1840, but on their older days they moved to “Krathus” in Bjørnskov near Nørre Snede, where they lived with their son Jens Kjærsgaard Nielsen until their death. Kirstine Marie died 4/12 1863 and Niels Hansen died 8/3 1868. They are both buried in Nørre Snede Cemetery.

According to the church record, Jens Kjærsgaard Nielsen, moved to Brande, as 6 years old (!) to Hans Hansen, probably his uncle, and confirmed there in 1831. Went back to Ejstrupholm parish in 1834 – 18 years old. Here he worked in Tykskovgård. In 1836 he moved again to Brande parish, and in 1837 to Horsens. In 1842 he moved to Nørre Snede, and acquired a property in Bjørnskov, named “Krathus”. On 20/10 1853, he was married in Nørre Snede Church to Karen Eskesdatter, born 23/9 1820 in Nørrehoved. She was the daughter of Eske Pedersen and Else Marie Sørensdatter. Jens and Karen had two children: Niels Nielsen born 27/2 1860 and Else Marie Jensine Nielsen born 11/11 1161. Jens Kjærsgaard Nielsen died 2/9 1869 and was buried in Nørre Snede Cemetery. Karen was alone with two children aged 9 and 7. She was married in Nørre Snede Kirke on 8/4 1870 to bachelor Søren Andersen from Harrild. He was born May 6, 1840 and thus 20 years younger than her. Karen Eskesdatter died on 25/8 1889 and was buried in Nørre Snede Cemetery.

Niels Nielsen, who became Thorkild’s great-great-grandfather, was born 21/4 1816 and confirmed April 28, 1831 in Ejstrupholm.

Niels Hansen’s descendants are listed in the overview “Thorkild’s familie morfars side“.

– – –

(Opdateret 5/11 2018)