Thorkilds far – Chr. Sørensen

Christian Adolf Sørensen blev født 9/9 1913 i Hammerum ved Herning og døbt i Gjellerup Kirke.
Kom “ud at tjene” og blev landmand, kom på Rønde Højskole i vinteren 34-35. Han giftede sig med Erna Cordelia Nielsen den 13. oktober 1940, og de bosatte sig på en ejendom i Virklund, hvor Birthe blev født 3/2 1942 under de meget strenge vintre – i nabosognet blev Danmarks kulderekord sat i de dage.
I 1944 købte de “Dalgården” i Grauballe – en ejendom på 22 tdr. land, hvor de 5 øvrige børn blev født. I 1957 solgte de ejendommen, muligvis en tvangsauktion efter nogle uheldige år med dødsfald blandt kreaturerne. Efter nogle få måneder i Låsby flyttede de til Holmen 18 i Vejle, hvor de havde erhvervet sig et slagterudsalg. Senere fik Christian arbejde på Tulip-slagteriet, som dengang lå i Havnegade, og endnu senere fik Christian arbejde på Vejle Dampvæveri på Nørremarken.
Efter at slagterforretningen var lukket, flyttede de en overgang til Fredericiagade inden de blev pedelpar i Vejle Missionshus. Det var mens de boede her, at Christian omkom ved et trafikuheld på vej hjem fra arbejde den 10. januar 1968.
Far var livet igennem engageret i KFUM og IM, og han havde en stor forkærlighed for de særlige eksistenser, herunder “spritterne” på havnen i Vejle. Derfor er medtaget et billede af far og Asmus. På kirkegården på Langelinie i Vejle blev han endda begravet ved siden af en spritter.

                  
Se billede med de identificerede personer fra Thorkilds fars konfirmation i 1927 eller 1928 – klik her. 
Opdateret 7/3 2023