Et anesammenfald

See below   

Det var – især i tidligere tid – ikke ualmindeligt, at fætre og kusiner giftede sig. Det medfører det, man kalder et anesammenfald. Det skete, da de to søstre Gyda Marie Jensen og Marie Jensens hhv. datter, Christina Hansine og søn, Jens Elisius (altså kusine og fætter) giftede sig med hinanden i Midhirst ved Stratford på New Zealand den 28/2 1900. Christina Hansine var på det tidspunkt 18 år og Jens Elisius fyldte 27 år, den dag de blev gift. Han havde på det tidspunkt været i New Zealand i 9 år, mens Christina Hansine var født i Inglewood på den vestlige del af Nordøen.

Forhistorien er følgende:

Jens Hansen drev et snedkerværksted i Breth, som var i brug helt op til 1960. Han blev gift den 16/4 1822 i Nebsager Kirke med Antionette Elise Sørensdatter og de fik fire børn:
…..Gyda Marie Jensdatter, f.d. 9/2 1838 (står der i kirkebogen, men det bliver senere til Jensen)
…..Laust Kristian Jensen, f.d. 18/1 1842
…..Marie Jensen, f.d. 1/12 1845
…..Abelone Katrine Jensen f.d. 31/10 1847
Laust og Abelone ved vi ikke meget mere om. Men:

Gyda Marie Jensen blev gift med Søren Christiansen        og         Marie Jensen blev gift med Jesper Nielsen.
De fik datteren Christina Hansine (f. i 1882), der blev gift med     sønnen Jens Elisius Nielsen (f. 28/2 1873), den 28/2 1900 på New Zealand.

Gyda Marie Jensen og Søren Christiansen fra Nebsager blev gift i Rårup Kirke den 29/8 1862 og bosatte sig efter brylluppet i Åstrup, hvor de fik tre børn, Barbara Marie, Henrik og Jens, der alle tre blev døbt i Rårup Kirke. I 1871 flyttede de til Storup i Skjold Sogn, hvor Antoinette blev født og døbt i Skjold Kirke. I 1874 rejste parret med deres fire børn til New Zealand med båden “Humboldt” fra Hamburg den 15/10 1874 med ankomst til Wellington den 28/1 1875. I 1877 blev Laurits født, men døde knap 3 måneder gammel. I 1882 blev Christina Hansine født, og det er hende, der blev gift med sin fætter Jens Elisius Nielsen fra Barrit, som også var rejst til New Zealand. De overtog et nyfødt barn, Toby efter hans søster Maren, der døde i barselsseng i 1908. Selv fik de efter 22 års ægteskab et barn: Agnes Nielsen.

Gyda Marie Jensen og Søren Christiansens børn er altså:
…..Barbara Marie Christiansen (27/12 1863 – 22/6 1930)
…..Henrik Kristian Christiansen (13/7 1866 – 20/12 1942)
…..Jens Christiansen (6/4 1869 – 30/6 1920)
…..Antoinette Elisabeth Christiansen (22/6 1873 – 17/5 1960
…..Laurits Christiansen (28/5 1877 – 4/8 1877)
…..Christina Hansine Christiansen (1982 – 30/9 1945)

Her ses bryllupsbilledet af Jens Elisius og Christina Hansine. Vi har fået det fra New Zealand.

Slægtstavlerne ser sådan ud:

Related Ancestors

It was not uncommon for cousins to be married, especially in earlier times. It happened when the two sisters Gyda Marie Jensen‘s daughter Christina Hansine and Marie Jensen‘s son Jens Elisius married in Midhirst at Stratford in New Zealand on 28/2 1900. Christina Hansine was 18 years old and Jens Elisius became 27 years, the day they got married. He had been in New Zealand  9 years, while Christina Hansine was born in Inglewood on the western part of the North Island.

The prehistory is:

Jens Hansen had a carpentry shop in Breth, which was in use until 1960. He was married to Antionette Elise Sørensdatter 16/4 1822 in Nebsager Kirke and they had four children:
……Gyda Marie Jensdatter, born 9/2 1838 (in the church record, but later it became Jensen)
……Laust Kristian Jensen, b. 18/1 1842
……Marie Jensen, b. 1/12 1845
……Abelone Katrine Jensen b. 31/10 1847
We do not know more about Laust and Abelone, but:

Gyda Marie Jensen got married to Søren Christiansen        and        Marie Jensen married Jesper Nielsen.
Their daughter, Christina Hansine (born in 1882), was married     to     Marie Jensen’s son Jens Elisius Nielsen (born 28/2 1873), 28/2 1900 in New Zealand.

Gyda Marie Jensen and Søren Christiansen from Nebsager got married in Rårup Church 29/8 1862 and settled after the wedding in Åstrup, where they got three children, Barbara Marie, Henrik and Jens, all three were baptized in Rårup Church. In 1871 they moved to Storup in Skjold parish, where Antoinette was born and baptized in Skjold Church. In 1874, the couple traveled with their four children to New Zealand on the boat “Humboldt” from Hamburg 15/10 with arrival to Wellington 28/1 1875. In 1877 Laurits was born but died only 3 months old. In 1882 Christina Hansine was born, and she married her cousin, Jens Elisius Nielsen, of Barrit, who also travelled to New Zealand. They adopted a newborn baby, Toby, after his sister Maren, who died in a maternity bed in 1908. After 22 years of marriage, they got their own child, Agnes Nielsen.

Gyda Marie Jensen and Søren Christiansen’s children are:
…..Barbara Marie Christiansen (27/12 1863 – 22/6 1930)
…..Henrik Kristian Christiansen (13/7 1866 – 20/12 1942)
…..Jens Christiansen (6/4 1869 – 30/6 1920)
…..Antoinette Elisabeth Christiansen (22/6 1873 – 17/5 1960
…..Laurits Christiansen (28/5 1877 – 4/8 1877)
…..Christina Hansine Christiansen (1982 – 30/9 1945)

Here is the wedding photo of Jens Elisius and Christina Hansine, which we have got from New Zealand.

The family-table:  Child – (person) – Parents – Grandparents – Great Grandparents.

– – –

(Opdateret 5/11 2018)