Slesvig  /  Schleswig

Slesvig / Schleswig

Slesvig deler på mange måder skæbne med Haderslev. De blev begge oprettet i nærheden af en markedsplads, som lukkede ned (Hedeby / Starup). Deres betydning som handelsby blev svækket af nabobyer, som lå ved bedre havne (Kiel / Aabenraa). De blev til gengæld vigtige politiske og administrative byer med Hertugsæde (Gottorp / Hansborg). De blev betydelig kirkelige byer (Domkirke / “Halb Dom”).

Da Slesvig blev grundlagt, var området en del af Danmark, men efter at Valdemar Sejr udnævnte sin søn til hertug, begyndte en lang og omskiftelig historie, som endte med at hele hertugdømmet Slesvig tilfaldt Tyskland i 1864 og blev delt i 1920, hvor den nordlige del kom til Danmark under betegnelsen Sønderjylland, mens den sydlige del, Sydslesvig forblev tysk.

Nævnes skal dog, at Slesvig blev domkirkeby i 948, og i løbet af middelalderen blev der opført flere kirker og klostre. Byen fik stadsret 1200. Hertugernes residens på Gottorp fik efterhånden større betydning. Holm-fiskerne fik eneret til sildefiskeriet på Slien i 1481. Stænderforsamlingen fik sæde her i 1836. En fin historisk oversigtstavle findes på Grænseforeningens hjemmeside.

I dag er byen stadig det administrative centrum i Slesvig-Holsten, og i 2018 kom Hedeby / Danevirke på UNESCOs verdensarvsliste. De vigtigste turistmål er derfor: Hedeby / Danevirke, Slesvig Domkirke, Gottorp Slot og fiskerkvarteret Holm.

Slesvig Domkirke

Slesvig Stift eller Bispedømme blev oprettet i 948, som en følge af Ansgars virke i Hedeby lidt længere inde i et nor til fjorden Slien. Domkirken er viet til Sct. Peter og går tilbage til 1030, hvorfra et par romanske løver stammer. Den er udbygget og ombygget ad flere omgange. Umiddelbart før år 1200 fik kirken et nyt tværskib, og under de nuværende hvælvinger i tværskibet blev Erik Klipping og hans lande og riger lyst i band og interdikt i 1266, bl.a. efter Jens Globs mord på biskop Oluf af Børglum i Hvidbjerg Kirke i Thy – en begivenhed, som H.C.Andersen har beskrevet i historien: “Bispen på Børglum og hans hårde frænde“. I begyndelsen af 1300-tallet blev der tilføjet en korsgang (der Schwal) med fine kalkmalerier. Korsgangen benyttes i dag til julemarked med bl.a. fint kunsthåndværk.  I øvrigt findes meget fint inventar her. Den danske konge Frederik den Første ligger begravet i Slesvig Domkirke. Det markante tårn på 112 meters højde er opført i 1894 i nygotisk stil – populært kaldet “Preusergotik”. Kirken gennemgår i disse år  en stor og omfattede restaurering.

Altertavlen  fra 1521 er kirkens mest berømte stykke inventar.  Den blev skåret af Hans Brüggemann til klosterkirken i Bordesholm. Herfra blev den flyttet til Slesvig Domkirke i 1666. Den er ca. 12,6 m. høj og består af 392 skårne figurer. Den er som den eneste genstand uden for kongeriget Danmark optaget i den danske Kulturkanon fra 2006.
Her gennemgås motiver og personer på tavlen:
 
Klik på nedenstående links og se tavlen i højere opløsning:
Altertavlen i højkoretAltertavlens hovedfeltAltertavlens øverste deleAltertalens midterfelt.
Se altertavlen i dagslys – fotograferet i 2021: Hele altertaven. (6000 x 4000 pixel ca. 6 MB)

Klostre

Slesvig har haft flere klostre, men de vigtigste større synlige rester er Franciskanerklosteret (Gråbrødreklosteret), som går tilbage til ca. 1250. Efter reformationen blev det benyttet til forskellige formål. Kirken forfaldt, og i 1794 blev den nedrevet og erstattet af en klassisk bygning, der blev Rådhus. Også Stænderforsamlingerne blev afholdt her i klosterbygningen.
Sankt Johannesklosteret blev grundlagt i 1194 som et Benediktiner nonnekloster. Efter reformationen blev det benyttet som stift for adelige damer, senere andre formål. Det er i dag Slesvig-Holstens bedst bevarede klosteranlæg.

Gottorp Slot

Slottet går tilbage til 1100-tallet, hvor den var bispeborg. Senere overgik den til de holstenske grever og som residens for hertugen af hertugdømmet Slesvig. I øvrigt har den en omskiftelig historie, som det fremgår af en infotavle inden for indgangen til slottet, som i dag rummer De Slesvig-Holstenske landsmuseer. De rummer arkæologiske samlinger, et kulturhistorisk museum og  flere skiftende udstillinger også med moderne kunst. Her vises en lille del af det omfattende og spændende museum:

Fiskerkvarteret Holm

Kvarteret Holm nær Domkirken var det sted, hvor fiskerne boede. De havde af kongen fået eneret til sildefiskeri på Slien. I dag er der næppe erhvervsfiskere tilbage, men kvarteret er godt bevaret som et meget hyggeligt og eftertragtet kvarter, som også er hyggelig for turister at vandre rundt i.

Schwalmarkt og julemarked i Slesvig

Som de fleste andre tyske byer har også Slesvig sit julemarked. Markedet i byen er ikke ret stort, men helt specielt er det, at korsgangen – Der Schwal – benyttes til julemarked med kunsthåndværk mv. Det kan lade sig gøre, fordi der er blevet indsat ruder i de traditionelle åbninger. Desuden er området nord for koret inddraget, kapitelsalen omdannet til cafeteria.
På skitsen ses de områder markeret med blåt, hvor der er Schwalmarkt. Det kombineres med julekoncerter, både på orglet og af orkestre. Det er en dejlig oplevelse at besøge det marked.

Siden er opdateret 21/8 2021.