Nebsager Kirke

Nebsager Kirke

Nebsager Kirke ved Hornsyld har spillet en stor rolle i Thorkilds mors familie. Thorkilds oldefar Jens Pedersen var ringer og graver her fra 1885 til 1945, hvor han ringede freden ind ved besættelsens afslutning. Han blev afløst af sin søn Søren Pedersen, der igen efter 18 år overlod arbejdet til sin søn Arne Pedersen. Der er en mængde familiegravsteder på Nebsager Kirkegård, og den sjældne gravkrans over Thorkilds tipoldeforældre hænger i dag i kirkens våbenhus.

Tidligere var altertavlen en kopi af Carl Blocks “Jesus i Getsemane”, men i dag har kirken et meget smukt og markant alterbillede af Svend Havsteen Mikkelsen: “Nedtagelsen af korset”