Th’s farfar – Sørensen

Th’s farfar – Sørensen

Farfar Søren Kristian Sørensen og farmor Nielsine

Søren Kristian Sørensen er født den 7/1 1886 i Grødde, Ikast  sogn og døde i Silkeborg 9/7 1953. Nielsine Pedersen er født i Stavlund, Haderup sogn 14/8 1884 og døde i Silkeborg 12/3 1949. Om deres opvækst kan læses på siden om deres forældre. Efter konfirmationen kom farfar ud at tjene både på Sydsjælland og på Lolland, inden han kom til at arbejdede ved anlæggelsen af banen fra Silkeborg til Herning. De mødte hinanden da de begge arbejdede på Jakob Jensens Trikotagefabrik i Hammerum, hvor farfar efterhånden blev væver. De blev forlovet i 1908 og gift i Bording Kirke 5/11 1909, da Søren Kristians forældre havde bedre plads til at holde bryllupsfesten end Nielsines forældre i huset i Stavlund.

Efter brylluppet flyttede de ind i en lejlighed på Hovedgaden i Hammerum. Her boede de til april 1910, hvor de flyttede til en lejlighed lige over for stationen i Hammerum (det hus er i dag nedrevet). Her blev Thora  født. Fra foråret 1911 til efteråret 1912 var de pedelpar i missionshuset Silo i Hammerum Hovedgade (det blev ombygget til nuværende udseende i 1923). Her blev Karl  født. Mens de boede her byggede de et hus på Agerskovvej i Hammerum (her var der tilbygget en gartnerbutik, mens vi selv boede i Hammerum/Gjellerup, men den er i dag nedrevet). De flyttede ind i det nybyggede hus i foråret 1913. Her blev ChristianKristine og Karen født. I juni 1917 solgte de huset på Agerskovvej i Hammerum og lejede et hus “Knaldhytten” nær Herning indtil de i september 1917 købte Silkeborgvej 53 i Herning. Her prøvede de at oprette et hønseri “Solhave”, samtidig med deres øvrige arbejde. De boede i Herning indtil de i 1927 købte Vestergade 121 i Silkeborg, hvor der på det tidspunkt var et “baghus”. De byggede forhuset og flyttede ind. Her arbejdede farfar som handelsrejsende i trikotagevarer. De boede i Silkeborg indtil farmor døde i 1949 og farfar døde i 1953. Jeg husker min farmor som et dejligt hjertevarmt menneske, mens jeg husker det som om farfar var mere reserveret. Men sådan var det nok dengang.

Jeg vidste godt, at far var blevet døbt i Gjellerup Kirke, som er Danmarks ældst daterede landsbykirke, fra 1140. Mens Aase og jeg var forlovede, kørte vi ind omkring Gjellerup Kirke på en tur til Vestjylland sammen med hendes forældre. Nogenlunde som dengang må kirken have set ud, da de fem søskende blev døbt i kirken. Siden er den blevet restaureret og den fine jyske løvefont er flyttet over i sydsiden og kirken blevet udsmykket af kunstneren Maja Lise Engelhardt.
 

Mens vi boede i Gjellerup, havde vi besøg af Thorkilds farbror Karl Andreas Sørensen, som hjalp os med at identificere personerne på de gamle billeder, som vi havde fra den side af familien. Desuden gik vi rundt og så de ting og steder, som han kunne fortælle os om. Bl.a. mente han, at Thora var begyndt på Hammerum Skole, men jeg fik aldrig set efter i protokollerne.
Nogle af de nedenstående billeder fra farfars og farmors liv og familie har jeg selv fra fars tid, men jeg har lånt nogle af mine fætre og kusiner og skannet dem. (Se personerne på billedet fra fars konfirmation)

Søren Kristian Sørensen har skrevet sine erindringer “LIVET”. Et stort værk på 532 håndskrevne folio-sider. Heri beskriver han det liv, som har har levet i medgang og modgang, om sorger og glæder, om tro og tvivl. Det fremgår af bogen, at den er påbegyndt i 1933, da han er 47 år (side 101) Første del (frem til side 493) er afsluttet omkring 1935. Derefter er der en pause på 14 år og han afslutter i 1949 efter farmors, Nielsines død. Den dagbog har Thorkild lånt af Karls datter Kirsten og skannet den, således at den nu er tilgængelig i elektronisk form hos Thorkild!

Læs mere om farfars erindringer “LIVET” og enkelte uddrag derfra

Desuden lavede han en gendigtning af Bibelen på vers under titlen: Når klokken falder til slag. Denne lånte Thorkild hos Karl, og i begyndelsen af 90-erne skrev han den af, så den kunne kopieres – det var jo mulighederne dengang. Men den er nu ligeledes skannet og redigeret i elektronisk form og kan ligeledes fås hos Thorkild. 

Læs om gendigtningen, kommentarer og hele værket “Når Klokken falder til Slag”

I anledningen af 50-året for farfars død i 1953 samlede jeg skanningerne af både erindringerne “LIVET “,  “Når Klokken falder til Slag ” og en række af billederne, både egne og lånte af familien, til en CD-rom, som jeg sendte til fætre og kusiner og andre familiemedlemmer som tak for lån af materialer. Det var de muligheder, der var dengang for en form for  mangfoldiggørelse. I dag kan vi samle tingene og gøre dem tilgængelige for en større kreds af familie og slægtsforskere her på hjemmesiden.
 

Opdateret 30/7 2023