Dalgården i Grauballe - en akvarel af Jens Peder Sørensen

“Barndommens land” – Thorkild

Da Erna Nielsen og Christian Sørensen blev gift i 1940, flyttede de ind i en ejendom i Virklund lige syd for Silkeborg. Her blev Birthe født i den hårde vinter februar 1942. Det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvor ejendommen lå, for hele landsbyen Virklund er i dag en forstad til Silkeborg.
1940 Erna og Christian foran døren til ejendommen i Virklung 1941 Besøg i Virklund med 4 generationer. Forrest: Benny, Emilie, Birthe. Bagest: Olga, Ida, Johannes, Erna, Juel, Jens Pedersen. Virklund 1954 og 2018 - bebyggelsen ses tydeligt. Virklund 2019

I foråret 1944 flyttede familien til en ejendom “Dalgården” i Grauballe – måske rettere Asmindegårde i den nordlige del af sognet. Ejendommen ligger i dag på adressen: Grønbækvej 59, 8600 Silkeborg (GPS: N 56,27670 – E 09, 62120)
Akvarellen af ejendommen øverst på denne side er malet af farfars bror Jens Peter Sørensen omkring 1950.
Luftfoto over Dalgården 1954 og 2018 Dalgården fra nordøst 1947 Dalgården - Garuballe ca 1950 Ellen og Ruth i Dalgården ca 1951  Dalgården i 1959 fra sydøst et par år efter at vi var flyttet. Dalgården i 1999 - med et nyopført stuehus. Dalgården i 2003 fra sydøst. Dalgården i 2019. Blodbøgen står der endnu. 

Her blev Thorkild født 10. september 1944 og døbt i Grønbæk Kirke i en døbefont, der rummer 22 spande vand! Kirken er en af de meget fine jyske granitkirker. Præstegården er bygget af Niels Hurtigkarl 1757 og er i dag fredet. På kirkegården ligger “Fruentimmerhaderen” Jean Arnold Fischer fra Allinggård begravet. Hans forældre lod opføre Grønbæk Hospital i 1778. Lidt nordvest for kirken ligger ruinen af Erik Glippings Jagthytte, hvor han overnattede natten før mordet i Finderup Lade 1286. I det helt taget er området historisk spændende, idet det var beliggende ved Middelaldervejen fra Skanderborg Slot og til Viborg Tingsted. Det var nok også en af årsagerne til, at Benediktinermunkene omkring 1250 byggede Alling Kloster, der i dag er en ruin ved Alling Sø. Men der har i umiddelbar nærhed været klostre også i Tvilum og Vejerslev.
Et historisk kuriosum fortæller en del om de sociale forhold gennem tiderne. I et pantebrev, som blev aflyst i 1944, da far, Chr. Sørensen, købte Dalgården, står der beskrevet, hvorledes der fra 1764 har skullet leveres naturalier mv. til Grønbæk Hospital og andre, og desuden at de udstykkede gårde har ret til at skære tørv i Lysemosen.
Grønbæk Kirke fra nørdøst 2019 Grønbæk Kirke interiør 2019 Døbefonten i Grønbæk, hvor Thorkild blev døbt. Grønbæk Kirke fra sydøst Den fredede præstegård. Gravstenen over Jean Arnold Fischer - "Den gale Fisker" Grønbæk Hospital Allinggårds hovedbygning Riun af Erik Glippings jagthytte i Grønbæk 2019 Vejen til klosterruinen ved Alling sø til venstre og klosterruinen til højre 2019 Et kig hen over tomterne af klosterkirken 2019 Beskrivelse af Alling Kloster Alling Kloster ruin 1980 med skitse af klosteret. Alling Kloster ruin 1980 med René og Heine klatrende i træet. Tilføjelse til Pantebrev aflkyst 1944 Den nuværende Dalgården set fra Allingskovgårdsvej 2019 Lysemose 2019, hvorfra der blev hentet tørv. Allingskovgård 2003 Den nuværende Allingskovgård 2019 Luftfoto 2005 fra Google Earth over Grauballeområdet. 

Thorkild havde en god barndom i Dalgården, et husmandssted på 22 tdr. land – svarende til ca. 10-12 hektar. I de følgende år blev de øvrige børn født: Ruth i 1947, Ellen i 1949, Bent i 1953 og Lars i 1956. De blev alle døbt i Svostrup Kirke, Lars i øvrigt samme dag som Birthe blev konfirmeret der. Vi gik i søndagsskole i Grauballe Missionshus. I dag er det ombygget til en Serbisk Ortodoks Kirkelæs mere her. 
Thorkild ca. 1946 og 1949 Birthe og Thorkild i haven ca. 1947. Erna med Birthe ogThorkild 1947 Ruth, Birthe, Thorkild ca. 1949 c Thorkild, Ellen. Birthe, Ruth ca. 1952 Ellen, Ruth og Thorkild med hesten "Lotte" ca. 1953. Døbefonten i Svostrup i 1968 Døbefonten er i dag 2019 rykket frem Svostrup Kirke 2019 Søndagsskoleudflugt til Allingålyst 1949. Thorkild er nr. 4 i forreste række fra venstre. Grauballe Missionshus 1968 Grauballe Missionshus ombygget til en Serbisk Ortodoks Kirke 2019 Den Serbisk Ortodokse kirkes indre 2019

Da Thorkild begyndte i Asmindegårde Skole var det lærerinden Marie Lassen, som havde de tre yngste klasser, mens vi fik lærer Frede Rødbro fra 4. klasse. Vi gik kun i skole hver anden dag! Jeg husker tiden som en god skoletid, hvor grunden til mange interesser blev lagt. I min søster Ruths klasse gik sønnen på nabogården Klostergården, Arne Ellestrup, som var min gode kammerat gennem hele barndommen, og vi havde mange gode oplevelser sammen, selv om han var et par år yngre.
Udflugt til Alling Sø 1955. Thorkild er nummer to fra venstre i midterste række. Thorkild som skoledreng ca. 1954. Lærer Rødbro, frk. Lassen og fru Rødbro. Asmindegårde skole 1962. Asmindegårde skole 2019. Thorkild og Arne fotograferet af Arnes far. Arne Ellestrup 1958 Klostergården 2019 

I Asmindegårde (også kaldet Alling Skovby) var der købmand og smed, men ellers var Grauballe den landsby, der havde de øvrige funktioner: Mejeri, forsamlingshus (hvor vi bl.a. hørte skolekoncerter), et par købmænd, bager, tømrer osv. Landsbyens største gård er Grauballegård.
I dag (2019) er landsbyen en forstad til Silkeborg, som den også kommunalt tilhører. Der er et stort supermarked, men ellers er det sparsomt med servicefunktioner. Grauballe er dog kommet i danskernes bevidsthed på grund af fundet af Grauballemanden i 1952. Jeg husker tydeligt fra dengang al den snak der gik både om moselig og om “Røde Kristian”, der var forsvundet på vej hjem over mosen fra Svostrup Kro.
Svostrup Kro ligger ved et gammelt vadested over Gudenåen, hvor vejen fra Skanderborg til Viborg krydsede. Der har været herberg og udskænkning helt tilbage fra 1200-tallet, og den er i dag en fin kro, som kalder sig selv for et arbejdende museum. Den er et godt udgangspunkt for opdagelser i egnen.
Skilt ved Grauballemandens findested i Nebelgårds mose. Grauballemandens fundsted - nu omkranset af træer. Grauballemanden på Mosgård Museum i Århus Blik gennem hovedgaden i Garuballe med Silkeborg/Randers landevejen lige gennem byen. Tre øl fra Grauballe Bryghus. Lige bagved det tidligere forsamlingshus - nu dagcenter. Svostrup Kro fra broen over Gudenåen. Krostuen i Svostrup Kro. Aase og Thorkild ved Svostrup Kro. 

I 1957 solgte far (Chr. Sørensen) “Dalgården“. Noget tyder på en tvangsauktion, men det var ikke noget man talte med os børn om! Men jeg husker, at der havde været noget sygdom blandt kreaturerne i årene før. Far blev altså en del af den statistik, der viser et boom af vandring fra land til by i årtiet omkring 1960.
Vi boede nogle måneder i foråret 1957 i et hus i Låsby nær stationsbyen, mens de fandt noget andet at beskæftige sig med. Huset er i dag nedrevet, da vejen skulle rettes ud, og et andet er opført i stedet på adressen: Hammelvej 19, 8670 Låsby. (GPS: N 56,16800 – E 09,84105)
Kortskitse over husets beliggenhed. Erna med vi seks børn og Thomas Therp og Emilie Therp (mormor) 1957 Bent og Lars i Låsby 1957 Det nuværende hus i Låsby 2019 

I sommeren 1957 flyttede vi til Vejle, hvor mine forældre havde fundet et lille slagteriudsalg, som de regnede med at kunne ernære sig ved. Det var beliggende på Holmen 18, Vejle. Ejendommen er i dag nedrevet, idet området har ændret sig meget. På den tid var der to købmænd, en bager, en skomager, et ismejeri beliggende på Holmen. Windfeldt Hansens Bomuldsspinderier var den dominerende virksomhed til den ene side og Vejle Gasværk til den anden side af Holmen. Gasværket er lukket og bomuldsspinderierne er afløst af en stor Føtex.
Vi kom til at gå i Langelinie Skole tæt ved (se billeder fra min skoletid med link til vores senere gensyn). Thorkild blev konfirmeret i Vor Frelsers Kirke 1958, ligesom de øvrige yngre søskende senere blev det. Efter et par år begyndte far på Svineslagteriet i Havnegade (i dag Tulip) og senere fik han arbejde på Vejle Dampvæveri på Nørremarken.
Gadens miljø er blevet beskrevet af Eddie Alrø, der som dreng boede lige over for os, på hjørnet af Holmen og Søgade, og som var et par år yngre end mig. Miljøet var helt anderledes der i byen end på landet, og jeg blandede mig ikke meget med gadens børn. Jeg fik mig hurtig en plads som bydreng, først hos Hvidehus Boglade i Nørregade og senere hos købmand Kai Junge på Vesterbro. Her var Vagn Hansen i lære, og vi fik et godt venskab i den tid. Jeg tog min realeksamen i 1963, og efter at have aftjent værnepligt i flyvevåbenet, begyndte jeg på Jelling Seminarium. Jeg fandt mig et værelse på Langelinie i Vejle, hvor jeg boede, mens mine forældre var flyttet til Fredericiagade efter at slagteriudsalget måtte lukke. Senere blev de pedelpar i Vejle Missionshus på Langelinie. Det var mens de boede her, at far omkom ved et færdselsuheld på vej hjem fra arbejde i januar 1968. Senere flyttede mor til Nyboesgade og senere igen til Kjærsgården, hvor hun boede til sin død i 1994. Jeg selv var blevet gift med Aase Boe Jensen i 1967, hvor vi flyttede til Store Bjerggade 6 i Vejle, og jeg tog min lærereksamen i 1969.
Holmen 18 og Langelinie Skole i 1962 Thorkild som konfirmand 1958 Holmen i Vejle omkring 1960 Erna og Christian Sørensen foran slagteriudsalget Holmen 18. Lars, Ellen og Bent i 1958 Mine 5 søskende i 1958 Os seks søskende fotograferet i anledning af forældrenes 50 års fødselsdag i 1963. Eddie Alrøs bøger. Til venstre Eddie, som jeg husker ham. Til højre er forsiden et billede af indgangsdøren til Langelinie Skole. Hvidehus Boglade i Nørregade Vejle 1959. I døren står en af indehaverne, Kaj Jensen. Vagn Hansen på "Long John" hos Junge 1960. Thorkild Som Flyversoldat 1964. Thorkild på værelset på Langelinie 1966

Mens jeg samlede billeder mv. til siden, kom jeg til at tænke på, hvad der mon var blevet af min legekammerat Arne fra Klostergården. Via Krak.dk fandt jeg frem til, at han boede i Mariager. Da vi her i sommeren 2021 kom på de egne, tog vi os friheden at ringe på døren. Vi havde en dejlig times tid sammen, hvor vi kunne udveksle erindringer og livsforløb. Det blev et dejligt gensyn efter 63 år.
Opdateret 5/7 2021