Islam

Hvis man vil vide noget faktuelt om Islam, henvises til faglitteraturen. – Her er fokus på mit / vores eget møde med islam.

Til Danske Kirkedage i 2001 lavede jeg en plancheudstilling (se siden Verdensreligionerne), hvorfra jeg viser oversigten over Islam.
På udstillingsbordet lå også en udgave af Koranen, men det var en af Danmissions. Senere er Koranen kommet i en ny dansk oversættelse, og det er den, der vises her.

Islam er den yngste af verdensreligionerne, og den, der i dag er mest omstridt. Igen må jeg sige: “Fordi en elev laver regnefejl, behøver det ikke at være matematikken, der er noget i vejen med. Og fordi en muslim fejler, behøver det ikke at være Islam, der er noget i vejen med” – ikke forstået på den måde, at jeg godtager Islam, men jeg respekterer i høj grad de mange seriøse muslimer. Og jeg anerkender den store betydning Islam har haft for verdenskulturen, ikke mindst islamisk videnskab, kunst og det faktum, at mange antikke skrifter ikke havde overlevet, hvis ikke det var for muslimske lærde i Europæisk middelalder.
Det mest kendte symbol for Islam er halvmånen med den femtakkede stjerne. Det blev et islamisk symbol, da osmannerne indtog Konstantinopel i 1453. Her overtog man Byzans’s mærke, som var halvmånen og stjernen. Også i dag findes det i det tyrkiske flag. Nogle mener, at det er Marias halvmåne, som er blevet brugt i Byzans’s flag, men det er usikkert.

Der findes flere retninger inden for Islam. Størst er Sunni-islam. Dernæst Shia-islam, som primært er udbredt i Iran. Forskellen skyldes primært opfattelsen af den rette arvefølge efter Muhammed. Der findes også en retning: Amadia-islam, som åbner for muligheden af at Gud måske i fremtiden kan sende en profet mere, og derfor agtes de ikke af de øvrige mislimer. Men derudover findes der flere retninger og også en islamisk mystik, som viser sig på forskellige måder.

Det er kun ca. 40% af muslimerne, som bor i Mellemøsten. Det største muslimske land er Indonesien. Selv har vi mødt Islam og muslimer i Bangladesh, Sierra Leone, Israel, Jordan – og i Haderslev.

Af gode grunde kan vi ikke besøge Mekka, som er muslimernes helligste sted. Her ligger Kaba’en, en stor firkantet bygning, som ifølge muslimsk tradition er bygget af Adam, og som fik den sorte sten direkte fra himlen – en meteorsten? Den er derfor centrum for bederetningen og mål for pilgrimsfærden. I løbet af året er den dækket af et sort klæde, men under den store valfart der den klædt i hvidt. Kaba’en ses afbildet rigtig mange steder, også på billeder i hjemmene.
Her vises et postkort med Kaba’en, som er købt i Bangladesh. Hvad de øvrige bygninger på kortet er, ved jeg ikke. Også billedet af en plakat på en mur i Jerusalem, hvor Kaba’en ses sammen med Klippemoskeen. Til højre vises et par billeder, der hang i forhallen på det hospital i Amman, Jordan, hvor jeg blev opereret efter at have brækket skulder mv. ved et fald i Petra.

Møde med muslimer og islam.

Det første regulære møde fandt sted i slutningen af 1980-erne, da vi i Horne havde en gruppe palæstinensiske flygtninge boende en uges tid sammen med eleverne. Her havde jeg et par gode samtaler med den voksne af dem, en slags leder. Senere har jeg mødt ham i Haderslev, hvor han i dag er leder af det muslimske samfund, og her fortæller for os i Y’s Men’s Clubben under et besøg i moskeen. Et særligt besøg var i den muslimske menighed i Kangahun, Sierra Leone, ganske kort tid efter krisen med muhammedtegningerne. Det blev et spændende møde, men det er en amadiamuslimsk menighed, og det er en meget fredelig retning, og netop i Sierra Leone er der et godt samarbejde mellem muslimer og kristne, især ude på landet.

En række billeder af moskeer, som jeg har mødt rundt i verden:

 

Og til sidst et lille kuriosum.

Vi købte for mange år siden et lille tæppe til en vinduesniche i vores soveværelse på Simmerstedvej. Det var et arabisk-inspireret tæppe, som nu ligger i vores entré. Det viser sig også at være inspireret af et muslimsk bedetæppe, med angivelse af  bederetning i den ene ende af tæpper og med de fem daglige bønner markeret. Sådan er der så meget…

Læs også om mine muslimske bedekranseFatimas håndKoranen.