For 500 år siden stod Luther –

For 500 år siden stod Luther –

og kunne ikke andet!

Og han står stadig mange steder, men nu i form af monumenter, statuer og skulpturer!

Fra skoletiden husker vi historien om Luther, der ville til Worms, selv om der var lige så mange djævle, som der var tagsten på husene. Han kom til Worms på løftet om frit lejde, og måtte stille op som anklaget på rigsdagen i Worms i april 1521. Foran kejser, hertuger og kirkens folk nægtede han at trække sine skrifter tilbage, og så var det, at han udtalte de berømte ord om, at han ikke kunne trække sine angreb på kirken eller noget andet tilbage: “Her står jeg, jeg kan ikke andet, Gud hjælpe mig, Amen!”
Om ordene lige er faldet sådan, er et spørgsmål, men givet er det, at Kurfyrst Frederik Den Vise af Sachsen foranstaltede et overfald på ham på vej hjem fra Worms, og bragte ham i sikkerhed på sit slot Wartburg som junker Jørgen. Og her brugte han tiden på at oversætte Det nye Testamente til tysk. Og dermed var reformationen en kendsgerning.

Alle disse begivenheder – og flere andre fra hans begivenhedsrige liv – er skildret på de mange Luther-skulpturer mv. rundt omkring i de mange “Luther-byer“. Det største monument, verdens største reformationsmonument,  står – naturligvis, kunne man sige – i Worms.

Domkirken i Worms er en af de store romanske domkirker i Tyskland. Her har der naturligvis været fejret messer i forbindelse med Rigsdagen i 1521, men meget inventar i kirken er udskiftet siden da, selv om rammerne er de samme. Bag domkirken lå det palads, hvor rigsdagen blev afholdt, men det findes ikke længere. I stedet er der i dag en park, og her er der nedlagt en mindeplade for begivenheden cirka det sted, hvor den fandt sted. Lige uden for parken opførtes i 1858-68 det store reformations-monument med de vigtigste aktører i forbindelse med reformationen. Desuden nogle relieffer med begivenhederne og et par allegoriske figurer. Monumentets store Luther-statue er blevet kopieret mange steder og på mange måder. Luther står med den knyttede hånd på bibelen, der vidner om hans mod og styrke i kampen mod og opgøret med kirkens misbrug.

Helt centralt står Luther på sin sokkel med indskriften: “Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! Amen!” Nedenfor vises de store statuer, der ses på billedet ovenfor.

             

Rundt omkring på den centrale sokkel er der fire relieffer, der viser begivenheder i Luthers liv og i hans teologi.

I alle de store “Luther-byer” findes der statuer og monumenter til minde om Luther og hans virke. Her vises i Luthersk orden de statuer, vi har besøgt i byer fremhævet med fed skrift.:

1483 Luther fødes i Eisleben. 1488-1497 Bor og går i skole i Mansfeld. 1497-1498 Går i skole i Magdeburg. 1498-1501 Går i skole i Eisenach. 1501-0505 Studerer jura i Erfurt. Her indtræder han i Augustinereremitterklosteret. Bliver præsteviet, begynder at holde forelæsninger og foretager en rejse til Rom i ordensanliggender. 1512 Professor i Wittenberg, og bor her til sin død i 1546. Dør dog i sin fødeby Eisleben under en rejse, og han bliver begravet i Slotskirken i Wittenberg.
                   

Rigtig mange steder i Tyskland står der Lutherstatuer – her vises et par eksempler:

Også i Danmark er der flere steder Luther-figurer af forskellig størrelse. Her vises to eksempler. Haderslev er venskabsby med Wittenberg og bl.a. derfor har vi på stiftet og på biblioteket to af de Lutherfigurer, der blev lavet af kunstneren Ottmar Hörl til en installation på torvet i Wittenberg som optakt til reformationsjubilæet, og mens de to skulpturer af Melanchton og Luther blev restaureret. Figurerne er derefter solgt rundt omkring som en fornyet spredning af Luthers budskab.

Læs mere Ottmar Hörls hjemmeside om figurerne.

Se også min side om Lutherrosen 

 –  min side om “Lov og evangelium”-motivet

 –  min side om Luther-jubilæet i Wittenberg i 2017

 –  om mit foredrag: “På sporet af Luther”
 

Opdateret 25/1 2021.