Os selv

Aase Elise Boe Sørensen er født 2. juli 1944 i Gjerlev ved Randers. Aase S
Handelsskoleeksamen, senere suppleret med faglæreruddannelser og voksenpædagogisk grundkursus.
Gift med Thorkild 24/6 1967.

Ansættelser:
1969 – 1974  Timelærer på Horne Ungdomsskole.
1974 – 1978  Ekspedient hos Bahnes Brugskunst i Holstebro.
1979 – 1985  Beskæftigelsesvejleder på Hammerum Plejehjem.
1985 – 1997  Lærer / skolemor på Horne Ungdomsskole.
1998 – 2006  Sognemedhjælper ved Gl. Haderslev Kirke.
Se flere billeder af Aase

Thorkild SørensenThorkild Sørensen er født 10. september 1944 i Grauballe ved Silkeborg.
Realeksamen fra Langelinie Skole i Vejle 1963 – se klassebilleder 1958-1963se klassegensyn 2019.
Lærereksamen fra Jelling Seminarium 1969 – se klasse- og dimissionsbillederse 50 års jubilæum.
Gift med Aase 24/6 1967 – se bryllupsbilledese guldbryllup.

Ansættelser:
1969 – 1974  Lærer på Horne Ungdomsskole
1974 – 1978  Lærer på Birkelundskolen i Holstebro
1978 – 1985  Skoleinspektør på Hammerum Skole ved Herning
1985 – 1997  Forstander på Horne Ungdomsskole ved Hirtshals
1998 – 2001  Landssekretær i Dansk Santalmission / Danmission
………………………………………….2002 – 2007  Leder af Folkekirkens Mission
………………………….      …………Se flere billeder af Thorkild

Aase har hele livet været omstillingsparat og haft mange forskellige slags arbejde på forskellige arbejdspladser. Hun sluttede sit arbejdsliv af med det, hun allerhelst ville og valgte at holde, mens “legen var god”. Det blev til godt 8 år som sognemedhjælper ved Gl. Haderslev Kirke. Et arbejde, som hun sluttede pr. 1. august 2006.
Billedet er fra afskedsreceptionen. Klik her for at se billeder fra Aases arbejdsliv.

Aases afskedsreception i Gl. Haderslev Kirke Overdragelsesreception i Folkekirkens Mission januar 2007

Thorkild udnyttede sin læreruddannelse både som efterskolelærer og folkeskolelærer. Senere blev det til en skoleinspektørstilling, og til sidst i skoleverdenen blev Aase og Thorkild forstanderpar på Horne Ungdomsskole. Vi havde sagt, at vi ville blive der mellem 10 og 15 år, idet vi ikke gjorde os forestillinger om at skulle blive der til pensionsalderen – det kunne hverken vi selv eller skolen være tjent med.
I sommeren 1997 blev det til en aftale om ansættelse som landskoordinator i Dansk Santalmission. Et missionsselskab, som vi som skole havde støttet på mange måder, da Inger og Philip Engsig Karup var udsendt til Bangladesh fra Horne Ungdomsskole.
Thorkild tiltrådte 1. januar 1998 – og ved sammenlægningen med Det Danske Missionsselskab til Danmission pr. 1. januar 2000 overgik han til landssekretærarbejdet. I slutningen af 2001 blev Thorkild bedt om at overtage ledelsen af Folkekirkens Mission, et arbejde han havde indtil 1. december 2006.
Billedet er fra afskeds- og overdragelsesreceptionen i Christiansfeld, hvor Thorkild overdrager en FKM-bluse til efterfølgere Kristen Skriver Frandsen.
Klik her for at se billeder fra Thorkilds arbejdsliv.

Her er lidt mere om vores arbejdsliv: HaderslevHorneHammerumHolstebro

Vi har flyttet en del rundt i Jylland i løbet af vores ægteskab.
Klik her og se billeder fra vores mange hjem.

Disse hjem har været ramme om vores familieliv.
Se billeder af “os fire”
……….Se billeder af René
………………..Se billeder af Heine
…………………………Se “drengene”

I 2014 fejrede vi begge vores 70 års fødselsdag – det fejrede vi med en fælles fest for familie og venner på Kalvø Badehotel.
Klik her og se billederne fra 70 års fødselsdagsfesten.

I 2017 fejrede vi vores guldbryllup – en dejlig dag! Klik her og se billeder fra Guldbrylluppet.

Frivilligt arbejde: Hele vores liv, har vi deltaget i frivilligt arbejde i foreninger, klubber osv. Efter at være gået på pension, har vores frivillige engagement ændret karakter. Det gode ved frivilligt arbejde er, at man møder en masse spændende mennesker og er med i forskellige sammenhænge og fællesskaber. Man får altid mere end man giver, når det drejer sig om frivilligt arbejde – det beriger på utrolig mange måder!
Siden Aase gik på efterløn, har hun været med i det frivillige arbejde på Hospice Sønderjylland i Haderslev. Det er i høj grad et meningsfyldt arbejde, som hun sætter meget højt. Hun deltager i hjælp med en masse praktisk arbejde. Læs mere på Hospice Sønderjyllands hjemmeside.
Aase og Thorkild var med til at starte Sindal-Bindslev Y’s Mens Club mens vi boede i Horne. Da vi flyttede til Haderslev blev Thorkild Y’s Man, for klubben i Haderslev er en mande-klub. Men Aase er med til alle udvalgsmøder og fællesmøder, så vi er faktisk begge to godt med i arbejdet. Haderslev Y’s Mens Club har ca. 25 medlemmer i et godt klubfællesskab, og fejrede 50 års jubilæum i 2015. Se Haderslev Y’s Mens Clubs hjemmeside. I klubben gør vi også et stort arbejde for at skaffe penge til flere gode formål, især gennem Loppetanken, som har åben hver den første lørdag i måneden. Så skiftes vi til at være sælgere, og det er altid en god oplevelse. Der samles derigennem rigtig mange penge sammen. Se Loppetankens hjemmeside.  –  Se billeder fra klubbens 50 års jubilæum på Årøsund Badehotel.
Hospice Sønderjylland i Haderslev
Y's Mens Clubbens 40 års jubilæumMen også andre ting har vi været med i. Thorkild var med i kirkedagskomiteen, der lavede Danske Kirkedage i Haderslev 2007. Det affødte, at kirkerne i Haderslev (folke- og frikirkerne) laver Haderslev Kirkedage de år, hvor der ikke er Danske Kirkedage. Thorkild er her med i arbejdsgruppen og laver hjemmesiden. Han laver også Haderslev Domprovstis hjemmeside. Ligeledes har han været sekretær i Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission i Haderslev Stift. Begge to er vi aktive i Gammel Haderslev Kirkes arbejde, hvor vi er med til at løse forskellige opgaver, bl.a. er Aase med i udvalget for Højskoleformiddage, og Thorkild hjælper med hjemmesiden. Det er vi fortsat med, selv om vi nu bor i Domsognet.

Vi har begge – ja faktisk alle fire – været KFUM-Spejdere gennem mange år. Aase kom med som leder i Gjellerup gruppen allerede kort tid efter at vi flyttede til Gjellerup og fortsatte i den tid, vi boede der. René og Heine var spejdere allerede i Holstebro og fortsatte i Gjellerup, men da vi flyttede til Horne gled det ud. Thorkild blev divisionschef i Uldjyde Division, som dækker grupperne omkring Herning. Senere kom han med i Korpslejrudvalget, som skulle planlægge Korpslejren i Frederikshavn 1985, samme år, som vi flyttede til Horne. De følgende ca. 10 år var han med i korpsets gruppe af Kristendomskonsulenter. Det har givet rigtig mange gode spejderoplevelser og mange gode venskaber, hvoraf mange stadig er intakte! Se KFUM-Spejderne i Danmarks hjemmeside.  –   Se nogle af vores spejderbilleder.

Danske Kirkedage i Haderslev 2007 - Åbningsgudstjenesten Frederikshavnlejren 1985