Glæde og håb, klage og råb

Davids salmer er en af de største inspirationskilder til salmer og musik, og de er i levende anvendelse rundt omkring i verden, og i særdeleshed i den engelske liturgi.
Salmerne i Det gamle Testamente indeholder både den store jubel og lovsang, og den dybeste nød og anråbelse. Derfor har salmerne lagt ord til mange menneskelige livssituationer. Vi har forsøgt at indfange denne dobbelte stemning i vores program.
Programmet er opbygget som en veksling mellem oplæsning og billedserier med musikledsagelse. På den måde skabes en koncentreret og intens oplevelse af både tekster, billeder og musik.
Det er med de rene salmetekster også meget velegnet til at blive fremført i en kirke.

Chr IV-bibel 
Opslag på Salmernes bog i Chr. IV’s bibel på alteret i Haderslev Domkirke.