Verdensreligionerne

Verden er blevet globaliseret, det vil sige, at vi kan købe varer fra hele verden, rejse til hele verden, kommunikere med hele verden og møde mennesker fra hele verden. Verdensreligionerne er ikke længere noget, som nogen tror på langt væk, men vi kan møde mennesker af enhver tro også i Danmark.

Et sådant eksempel på religionernes tilstedeværelse møder vi bl.a. i lufthavnene, netop det sted, hvor mennesker fra hele verden også mødes.
Under en ventetid i lufthavnen i Bruxelles i 2006 besøgte jeg de forskellige religioners og trosretningers bede- eller meditationsrum:

Jødedommens rum med læsepult, et slags tora-skab eller forhæng med syvarmede lysestager på de to søjler, og lovens tavler ovenpå.
Islams rum med bedenichen (mihrab) vendt mod Mekka, bedetæppe, koranbogstøtte, og mønstre og inskriptioner på væggene.
Den ortodokse kirkes rum med Ikonostace med fire store ikoner: Jesus 12 årig i Templet, Gudsmoder, Kristus Pantokrator og Johannes Døber.
Den katolske kirkes rum med Madonnafigur foran stjernekredsen (faktisk er EU’s stjerner et gammelt Mariasymbol) og diverse andre udsmykninger.

  

Et religionsneutralt rum, som kan anvendes til bøn og meditation af hinduister, buddhister, ateister, nyspirituelle m.fl. Protestantiske kristne kan sagtens benytte sig af det ortodokse og katolske bederum.

Thorkild har i alle årene som lærer undervist i “Kristendom og fremmede religioner“, som det hed dengang. Men havde dengang kun sin viden fra bøger og andet. Da jeg kom ind til missionsselskaberne og Folkekirkens Mission, fik jeg mulighed for på rejser at stifte bekendtskab med “de fremmede religioner” de steder, hvor de oprindeligt har udfoldet sig. I mit formidlingsarbejde via kirke-skoleuger, Konfirmand Aktion, foredrag osv. havde jeg nu en anden baggrund, fordi jeg havde mødt, set og talt med mennesker med en anden tro. Religionsmøde er jo netop møde mellem mennesker med forskellige religioner.

Til en udstilling i Mulighedernes Marked ved Danske Kirkedage 2001 i Aarhus havde jeg lavet nedenstående plancheudstilling, hvor jeg præsenterede en skitseagtig fremstilling af verdensreligionerne med nogle af mine religionsgenstande. Rigtig mange, og især præster og lærere, var meget interesserede i den.
På andre undersider vil jeg præsentere “de fremmede religioner“, som jeg har mødt dem rundt omkring i verden.

15597-danmission-udstilling

Ovenstående plancheudstilling er meget forenklet, men selv forenklinger kan rummer noget væsentligt.

Religion: At få hold på tilværelsens kræfter og livets dybder!
IDENTITET + ÅBENHED = DIALOG
Dialog er mere end ord. Det er tilstedeværelse og handling. Når livets sorger og glæder deles, forstås og formidles evangeliet.
TRO MØDER TRO
Når vi nærmer os mennesker af anden tro, skal vi spørge os selv: Hvad har Gud givet dem, før han sendte os til dem? (Augustin)
Fordi der er én og kun én Gud, kan vi tale sammen, kristne, muslimer, hinduer, buddhister, men af præcis samme grund har enhver dialog sin grænse. (N.H.Arendt)

ooo OOO ooo

I Amsterdam så vi engang en T-shirt med dette tryk:

Religions of the World
Taoism:………………………Shit Happens
Hinduism:………………….This Shit Happend Before
Islam:………………………….If Shit Happens, take a Hostage
Buddhism:……..…………..When Shit Happens, is it Realy Shit?
7th Days Adventists:..Shit Happens on Saturday
Protestanticism:……….Shit Won’t Happen, if I Work Harder
Catholicism:………………If Shit Happens, I Deserve it.
Jehova’s Witnesses:Knock, Knock  “Shit Happens”
Judaism:………………….. .Why does Shit Always Happen to me?
Hare Krishna:……………Shit Happens, Rama, Rama ding dong.
Ateism:……………………….No Shit
TV Evangelism:…………Send more Shit
Rastafarianism:…………Let’s Smoke This Shit

ooo OOO ooo

I 1998 besøgte jeg Bangladesh, som er et muslimsk land, men hvor der især i den nordvestlige del af landet findes både hinduistiske og kristne mindretal. På det tidspunkt var der en rimelig sameksistens mellem de forskellige religiøse samfund. Det kom bl.a. til udtryk på en landsbyskole, som vi besøgte. Ved morgensamlingen stod eleverne på række, og efter at flaget var hejst og der var aflagt troskabsløfte mod landet, trådte tre piger frem og den første læste en tekst fra Koranen, den næste en tekst fra Bhagavad Gita, og den sidste fra Det Nye Testamente. Også et postkort, som jeg købte i Bangladesh viser sameksistensen.


Et andet sted, hvor vi oplevede et religionsmøde, men hvor der ikke er fredelig sameksistens, er Jerusalem, som vi besøgte i 2009. Men Jerusalem rummer også nogle af tre verdensreligioners vigtigste helligsteder: Grædemuren eller Vestmuren, som har været jødernes vigtigste helligsted siden ca. 1520. Gravkirken, som har været et kristent helligsted siden ca. 335. Klippemoskeen, der har været muslimernes tredje vigtigste helligsted tilbage fra ca. 690.

Men én ting er religionsmøde – overalt ser vi også et kulturmøde, og det kan give sig mærkværdige udtryk. Mest spændende er det, når det ses i dagligdagen. Her er to eksempler, ét fra Bangladesh i 1998 og ét fra Sierra Leone i 2006.