Th’s oldefar (mmf) – Jens

Oldefar Jens Pedersen

Jens Pedersen blev født 5. december 1855 i Nebsager Bøgeskov og døde 18. april 1950 i Hornsyld. Som ung var han ved landbruget, men efter at være blevet gift med Else Kirstine Sørensen i 1882 kom han i murerlære og var med til at bygge mange huse i Hornsyld og omegn. Fra 1885 blev han ringer og graver (kirkebetjent) ved Nebsager Kirke, et arbejde han bestred i 60 år indtil han havde ringet freden ind efter besættelsen i 1945. Han blev afløst af sin søn Søren Pedersen, der igen efter 18 år overlod arbejdet til sin bror Aksels søn Arne Pedersen.

Jens og Else fik 6 børn:
Johanne Kirstine Pedersen, født 21/5 1883 i Nebsager, død 27/11 1935 og begravet i Ørting Kirke.
Petra Sorine Pedersen, født 24/2 1884 i Nebsager, død 12/5 1916, begravet i Nebsager Kirke.
Mette Kirstine Pedersen, født 25/11 1886, død 21/6 1956 og begravet i Barrit Kirke.
Emilie Pedersen, født 23/6 1888 i Nebsager Bøgeskov, død 16/7 1987 i Vejle, begravet i Nebsager.
Søren Abraham Pedersen, født 16/7 1890 i Sinkjær, Nebsager Sogn, død 26/9 1969 i Nebsager.
Aksel Pedersen, født 21/6 1894 i Sinkjær, Nebsager Sogn, død 8/4 1990 og begravet i Nebsager Kirke.
Det var Emilie Pedersen, der blev Thorkilds mormor.

Thorkild husker Jens Pedersen, bl.a. fra et besøg i Grauballe, da han var 93 år.

       

Else og Jens’s børn:

       

Ekstra noter:
Jens Pedersen kom ud at tjene som 10-årig på en gård tæt ved hans barndomshjem. Han blev fæstet for 4 år. Da man synes, at han var for lille til at komme i karlekammeret til de voksne karle, fik han lov til at sove i pigekammeret, hvor der var to piger. Han skulle ikke have anden løn end kosten og det daglige tøj, samt konfirmationstøjet når den tid kom. Efter konfirmationen blev han genansat.

Jens blev gift med Else Kirstine Sørensen, og brylluppet stod hos sognefoged Ole Madsen, hvor Jens arbejdede. De købte senere et hus på Nebsager mark, hvor han havde sine forældre boende til de døde.Jens var en tid ansat som daglejer i Nebsager præstegård, men senere kom han til at arbejde med at anlægge Juelsmindebanen, og derefter gik han i murerlære, og var med til at bygge mange huse i Hornsyld, som voksede efter at jernbanen kom til. Han blev ansat som kirkebetjent ved Nebsager Kirke, men da lønne ikke var så stor måtte han passe dette job sammen med murerfaget.
(Et lille kuriosum: Jens Pedersen havde i 1916 en årsindtægt på 1000 kr. og en formue på 1500 kr. Han betalte 5,47 kr, i skat til staten og 16,50 kr. i skat til kommunen)

Opdateret 9/1 2022