Foredrag

Thorkild har gennem mange år holdt foredrag i forskellige folkelige og kirkelige sammenhænge. Det har været med emner, som har været udsprunget af de ting, som vi har interesseret os for og været optaget af, og emner i forbindelse med vores kirkelige engagement. Det er mest blevet til ”rødvinsforedrag”: God vin for gode ord!

Men sammen har vi udviklet en særlig form for programmer, hvor vi veksler med oplæsning og billeder med musikledsagelse. Det er blevet en form, som er meget afholdt i mange sammenhænge, og som vi stadig udvikler. Vi er altid åbne for at tage andre emner op end de nævnte – også af mere afslappende eller underholdende art ved f.eks. ved ældresammenkomster.

Læs mere om de forskellige foredrag i rullemenuen. Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere på vores mail: thorkild-s @ mail.tele.dk

Aften ved Lechbruck