Fra håndskrift til håndholdt

Bibelens indhold – tilblivelse – overlevering.

Bibelen er et af verdens mest udbredte og mest omdiskuterede skrifter. Den er grundlaget for hele den europæiske kultur, men den er meget mere end det. Den er kristendommens grundbog, og den er Guds Ord og Arvegods. Men det må naturligvis uddybes og fortolkes.

I foredraget gennemgås vigtige skridt i Bibelens tilblivelseshistorie, og hvordan den er blevet overleveret til os fra de ældste tider, indtil vi ser den på en I-Pad. Også Bibelens sprog og genrer vil blive belyst, ligesom jeg også kommer ind på fortolkning og perspektiv. Foredraget lægger dermed op til en samtale om, hvordan Bibelen skal læses – og tros.

Foredraget er anvendt i kirkelig voksenundervisning.

Bibelen1200