Kirker i Sønderjylland

Sønderjylland har en lang række markante kirker med både spændende historie og inventar. På grund af de særlige ejerforhold og patronater i det tidligere Slesvig Stift, er der bevaret usædvanligt meget inventar fra middelalder og frem. Til gengæld har det nuværende Sønderjylland ikke så meget nyere kirkeinventar. Der er i sagens natur foretaget et skønsmæssigt udvalg. Til gengæld har jeg i 2010-11 gennemfotograferet alle Haderslev Domprovstis kirker til Domprovstiets hjemmeside – klik her.

På denne side vises fire billeder fra hver af de udvalgte kirker. Man kan læse mere om de kirker på sognenes egne hjemmesider, hvortil der fra kirkens navn linkes til kirkens hjemmeside.

Haderslev Domkirke var tidligere en kollegiatskirke til Slesvig Domkirke, men den blev først “rigtig domkirke” i 1924 – efter genforeningen. Den rummer et af Danmarks fineste gotiske kirkerum, og er netop blevet gennemrestaureret både udvendig og indvendig i 2012-20.

Nikolaikirken i Aabenraa er en romansk teglstenskirke med apsider i tværskibet. Den går tilbage til midten af 1200-tallet. Da Sct. Nikolai bl.a. er de søfarendes skytshelgen, findes der Nikolaikirker i næsten alle havnebyer.

Tønder Kirke har en helt særlig tilblivelseshistorie og er i sin hovedsag en bygning fra slutningen af 1500-tallet. At den ikke er ægte gotisk ses på de fladbuede hvælvinger. Kristkirken er meget rig på inventar og har bl.a. bevaret et lektorium, der skiller kirkeskibet fra koret.

Møgeltønder kirke er en meget smuk herskabskirke med masser af spændende historie og inventar.

Løgumkloster kirke er en spændende tidligere cistercienserkirke med bevarede dele af det tidligere kloster. Kirken er blevet restaureret i de seneste år.

Rømø Kirke har mange minder fra øens store søfarertradition.

Hviding Kirke syd for Ribe er en romansk tufkirke med et sjældent og fint Rosenkrans-alter.
 

Arrild Kirke er en romansk kirke med et meget smukt interiør.

Bedsted Kirke er kirke for en større gruppe landsbybebyggelser. Den går langt tilbage i tiden og er til- og ombygget flere gange. Den har flere velbevarede inventarstykker fra tidligere tider.

Burkal Kirke ligger lidt nord for den nuværende grænse midt i Sønderjylland og rummer værdifuldt inventar.

Kliplev Kirke er en gammel herskabskirke med mange spændende detaljer.

Tinglev Kirke er en fin sønderjysk kirke med et sjældent alterfodstykke med en Luthersk gudstjeneste.

Løjt Kirke har en af landets fineste landsbykirkealtertavler og hele bibelhistorien malet på pulpiturerne. Kirkens hjemmeside har en fin virtuel rundgang.

Halk Kirke er en romansk kirke, der senere har fået flere bygningstilføjelser, og som noget specielt har den tårn i øst. Kirken rummer en stor samling middelalderlig inventar.

Nustrup Kirke (link til beskrivelse, da kirken pt. ikke har en hjemmeside) er en stor romansk landsbykirke af granitkvadre. Den rummer dels en Sankt Hjælper-figur og en figurrig passionsaltertavle med omkring 50 udskårne personer.

Sdr. Starup Kirke er en af Sønderjyllands ældste kirker, beliggende ved en markedsplads i tidlig middelalder tæt ved Haderslev Fjord. Den har haft en omskiftelig bygningshistorie og er ført tilbage til den treskibede basilikaform, som den oprindelig var tiltænkt. Kirken er dekoreret med billeder fra hele bibelhistorien.

Tyrstrup Kirke er bygget i 1862-63, hvor den afløste en romansk landsbykirke, der var blevet for lille. Dens søjleportal danner nu indgang til kirkeområdet fra hovedgaden. Kirken er netop blevet renoveret i forbindelse med Genforeningen.

Opdateret 28/9 2020