Luther: Lov og evangelium

Luther: Lov og evangelium

På alteret i Haderslev Domkirke ligger der ved festgudstjenester, ordinationer mv. en helt særlig bibel. Det er den første hele danske bibel-oversættelse fra 1550: Chr. III’s Bibel. Til hverdag ligger en anden af de Lutherske bibeler fremme: Chr. IV’s Bibel fra 1633.
Titelbladet til Chr.III’s Bibel er noget helt særligt, idet den illustrerer et af de Lutherske temaer: Lov og evangelium.

Det er et tema, der går længere tilbage, idet Lucas Cranach allerede brugte det i 1529 i to malerier, der nu befinder sig i Herzogliches Museum i Gotha, og i Nationalgalleriet i Prag. Det antages, at Luther og/eller Melanchton har været med til at udforme det ikonografiske indhold. Billedtemaet blev brugt i 1533 i den nedertyske bibeloversættelse: Lübeck-bibelen, hvortil Erhard Altdorfer havde lavet titelbladet med modstillingen af Lov og Evangelium. Det billedtema er brugt flere steder og er blevet kaldt “den eneste lutherske nyskabelse inden for billedkunst“. Som det skal vises her på siden, er temaet blevet brugt mange andre steder.

 

Lov og evangelium

Temaet “Lov og evangelium” er blot et af reformations tidens temaer, der ofte blev udformet næsten som slagord:
Kristus alene” – i modsætning til helgendyrkelsen.
Bibelen alene” – i modsætning til traditionens vægt.
Troen alene” – i modsætning til gerninger og aflad.
Det almindelige præstedømme” – i modsætning til en gejstlig forrang.

Når jeg har undervist om Luthers lære og betydning i kristendomskundskab, hvad enten det har været i skolen eller i den kirkelige voksen- og lederuddannelse, har jeg illustreret det med vedstående skema. Her er overskrifterne suppleret med Luther-citater. I centrum er Retfærdiggørelse ved tro sat som det centrale og med et citat fra Luthers lille katekismus: “Thi hvor syndernes forladelse er, dér er liv og salighed“. Når vi siden har rejst rundt i Luthers fodspor, har det været spændende at se, hvordan netop disse begreber er blevet belyst i udstillinger. Her er et eksempel på en udstilling i Lutherhuset i Eisenach, og en forklaring af motiverne på titelbladet på Chr. III’s bibel.

Som nævnt er vi ofte stødt på dette tema med Lov og evangelium flere steder. Et af de første gange var ved et besøg i Nicolaikirken i Mölln syd for Lübeck. Her hænger i sideskibet et stort maleri med motivet. Ligesom på Cranachs malerier fra 1529 sætter den opstandne – her Kristus – sværdet eller sejrsfanen i Djævelen. Fanen ved Gudslammet er ikke Dannebrog, men en sejrsfane. På billedet her er også Kobberslangen i ørkenen med, som et forbillede på Jesu frelsergerning. Det samme motiv finder vi på et epitafium i Kristkirken i Tønder, som har de samme detaljer.
Helt overraskende var det for os, at vi så det som en del af det terrakotta relief, der omkranser hoveddørene på det gamle, noget forfaldne renæssanceslot i Gadebusch, mellem Lübeck og Schwerin. Her findes alle de enkelte elementer, som også findes på de tidligere nævnte afbildninger. Vi har også fundet motivet på en prædikestol i Wincentkirken på Nordstrand. Men der er ingen tvivl om, at det findes mange andre steder. Man kan f.eks. søge på Google: “gesetz und gnade” eller “law and grace”. På den måde fandt vi frem til, at der også skulle være nogle terrakotta-relieffer i Lübeck. Dem så vi i efterårsferien, hvor vi besøgte Lüneck igen.

 

Opdateret 19/10 2022.