Aases oldeforældre

Aases oldeforældre

Anders Peder og Marie Annette Augusta Hansen.

Her forsøger vi at samle oversigter, billeder mv. fra en spændende familie.

Here we try to gather views, photos etc. from an exciting family.

Hansen-familien er en stor slægt, der er spredt til USA, England, Sverige mv. Det er lykkedes os at komme i kontakt med flere efterkommere, og det har været en spændende oplevelse. Vi er slet ikke færdige med at samle informationer. Der bliver ved at være nye spørgsmål. Hvis nogen kan supplere med oplysninger, hører vi gerne fra jer: thorkild-s @ mail.tele.dk

Hansen family is a big family, spread to the United States, England, Sweden, etc. We have managed to get in touch with several descendants, and it has been an exciting experience. We are not finished gathering information. There continue to be new questions. If anyone can complement with the information, we want to hear from you: thorkild-s @ mail.tele.dk

Se siden om Anders Peder og Marie Annette Augusta Hansen.Marie Annette Augusta Hansen 80 aar
       See the english page about Anders Peter and Marie Annette Augusta Hansen.

Læs A.M.Hansens erindringer om sine forældre.
       Read A.M.Hansens memories of his parents.

Læs A.M.Hansens beskrivelse af sine søskende – “De 13 grimme fra Lolland”.
       Read A.M.Hansens reports of his siblings – “The 13 ugly from Lolland”

Se oversigt over Anders Peder og Marie Annette Augusta Hansens efterkommere.
       – see the list of descendants.

Ved Marie Annette Augusta Hansens 70 års fødselsdag blev der taget et familiebilledeklik her.
       By Marie Annette Augusta Hansen’s 70th birthday was taken a family pictureclick here.

Til Marie Annette Augusta Hansens 80 års fødselsdag skrev børnene en hyldest-sang til hende – klik her.
       For Marie Annette Augusta Hansen’s 80th birthday, the children wrote a tribute song for herclick here.
..  …A translation will follow.

Se notaterne om APH og MAAH’s fødsel mv. fra Kirkebøgerne
…..see the notes about birth etc. in the Church Records

Se notaterne om MAAH’s forældre og søskende fra Kirkebøgerne
. ….see the notes about MAAH’s parents and siblings in the Church Records.

Flere billeder af Hansen familien er samlet her
.. …more photos from the family is collected here.

Se siden om vores besøg til familiestederne i maj 2017.