Vikingeborge, -skibe mv.

Vikingeborge, -skibe mv.

Vikingerne – ordet er fyldt med fantasi, historie og eventyr om togter og drabelige kampe. Men det dækker også over højt udviklet kultur, handel og håndværk! Vi føler, at vi har lidt vikingeblod i årerne, for vi er jo stolte af historien. Og vi elsker alle de gode fortællinger om vikingernes guder: Odin, Thor og alle de andre! Men selv kan jeg rose mig mig af at bære et vikingenavn: THORKILD – Thors økse/hammer eller Thors hjelm, der er flere tolkninger. Derfor kan jeg faktisk bære en Thorshammer med rette. Og mit navn forekommer på runestenen i Hune Kirke!

Vikingetiden er en 2½ hundrede års periode fra ca. 800-1050. I England sætter man grænsen ved angrebet på Lindisfarne 793 og Slaget ved Hastings 1066. Det er det slag, der er fortalt på Bayeux-tapetet, som vi så dernede for år tilbage. Danske kvinder har broderet en kopi af tæppet, som findes på Børglum Kloster. I Danmark sættes begyndelsen normalt ved 804, hvor kong Godfred var med til at standse Frankernes fremrykning mod nord, og afsluttes med Danmarks stiftsinddeling i 1060. 
 

Vikingetidens ringborge:

 Vikingernes ringborge blev opført af Harald Blåtand omkring år 980. I Danmark er der lokaliseret 5 ringborge: Aggersborg ved Limfjorden, Fyrkat ved Hobro, Nonnebakken i Odense, Trelleborg ved Slagelse og Ringborg ved Køge.
Borgene indgik i et militært netværk sammen med vejnet, broer og forsvarsværker. De imponerende anlæg vidner om, at Harald Blåtand var en stærk og ambitiøs konge, som havde magten og ressourcerne til at opføre bygningsværker af denne målestok.
Inden for de seneste år har vi besøgt og genbesøgt nogle af de markante minder fra Vikingetiden, som findes i Danmark, både i landskabet og på museer og ved de mange rekonstruktioner af bygninger mv., som er opført rundt omkring. Her på siden er fokus på Vikingetidens ringborge, vikingeskibe og enkelte andre vigtige levn. Der er skrevet mange bøger og hjemmesider om vikingetiden, og vikingeborgenes og museernes hjemmesider er gode steder at lede videre.
I september 2023 blev vikingeborgene optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste – og det har betydet fornyet interesse!

Aggersborg:
Danmarks største vikingeborg ligger i Hanherred lige nord for Limfjorden ved Aggersundbroen. Det er et sted med et enestående overblik over Limfjordens slanke del og åbningen mod Løgstør Bredning. Borgen har været udgangspunkt for togter til England, med den brændte ned i 1086, og skønt Valdemar Atterdag prøvede at genopbygge den, blev den helt ødelagt i 1441. I dag er borgen markeret i landskabet mellem Aggersborggård og Aggersborg Kirke. Ved kirken er der opført en lille udstillingsbygning.

Fyrkat:
Er en markant vikingeborg, der har været kendt som voldsted gennem mange år, hvilket ses på gamle kort. Der har været 16 langhuse, der er markeret med hvide sten, der bedst ses fra borgvolden. Et langhus er rekonstrueret ved siden af anlægget, mens der er en lille udstilling i den nærliggende mølle, hvorfra der er adgang til borgen. I umiddelbar nærhed er opført en vikingegård med ni rekonstruerede huse, der tilsammen udgør en stormandsgård. Her er der i løbet af sommeren aktiviteter.

Nonnebakken:
Har ligget centralt i Odense og rummede en stor vikingeborg. Borgen lå nær Odense Å. På Brauns Prospekt fra 1593 ses den markeret, og også på senere kort ses borgstedet, men den blev helt sløjfet i 1904. Navnet har den fået, fordi der i 1100-tallet lå et Benediktinernonnekloster på stedet. De boede der ikke længe, men flyttede til Dalum Kloster. I 2015 blev der foretaget udgravninger på de tilgængelige dele af området, der viste borgens udstrækning.
Efter UNESCO-optagelsen er der planer for at synliggøre stedet mere. Læs på Odense Museums hjemmeside om borgen.

Trelleborg:
Er kendt langt tilbage som et voldsted. Nationalmuseet overtog grunden i 1930-erne efter prøvegravninger. Der blev påbegyndt en udgravning i 1934, en undersøgelse, der kom til at vare helt frem til 1942 og afsluttedes med en rekonstruktion af et af de karakteristiske langhuse. Det blev gennemrenoveret i 1980-erne. Det rekonstruerede langhus har svalegang, hvilket har vist sig ikke at være korrekt, idet langhusene har haft skrå vægstivere, som der ses i Fyrkat-rekonstruktionen. Ved udgravningen fandtes grave og også flere genstande, bl.a. det hidtil eneste bevarede vikingetræskjold, der er udstillet i den museumsbygning, der blev opført i 1995. Der er ligeledes opført et vikingecenter med sommeraktiviteter. 

Borgring: 
Ligger ved Køge å tæt ved motorvejen. Man har længe formodet, at der måtte have været en vikingeborg på Østsjælland, men først i 2014 blev det klarlagt, hvor borgen havde befundet sig. Stedet blev udgravet i 2015, og man er i gang med at opføre et besøgscenter. Besøgscenteret kommer til at hedde Vikingeborgen, selv om det i 2014 blev besluttet, at navnet skulle være Borgring. Begrundelsen for besøgscenterets navn er, at det ellers er svært at oversætte. Selve borgen har kunnet anes på luftfotos, og i dag er borgen markeret i Landskabet. Selv om der ikke er meget at se, er det alligevel en vigtig markering fra vikingetiden.

   

Andre vigtige steder:

Borgene indgik som nævnt i et militært netværk sammen med vejnet, broer og forsvarsværker. Harald Blåtand selv menes at være blevet dræbt ved Jomsborg ca. 985. Fra hans regeringstid (omkr. 960 – 985) stammer både palisadevæggen og højene i Jelling, broen ved Ravning Enge, udbygning af Danevirke og volden omkring Hedeby, og sikkert også kirkebyggerier i Hedeby, Ribe og Aros / Århus.
Se mere her på min side om Hedeby, min side om Danevirke – og på min side om Jelling.
 

I 1986 og igen i 2009 udgravede man i Lejre en stor vikingehal – “Kongehallen” og den er i dag rekonstrueret som Danmarks største vikingehal. Det har længe været antaget (helt fra Saxo), at Lejre har været et vigtigt sted i tilknytning til de tidligste danske konger. Men ud over sagnene om “Skjoldungerne” er det svært historisk at sætte navn på, hvem det var, der regerede landet herfra.

I Lejre er også genopført en mægtig skibssætning. Størrelsen overgår langt skibssætningerne på Lindholm Høje ved Aalborg, hvor der til gengæld er mange. I Roskilde er bygget Vikingeskibsmuseet over de vikingeskibe, der omkring 1960 blev fundet og udgravet ved Skuldelev i Roskilde fjord. En vikingegrav har vi i Ladby ved Kerteminde.
 

Alle disse steder er der også museer eller udstillinger, ligesom der også er rekonstrueret en vikingehavn ved Bork, og en række huse i Hedeby. I Ribe er opført Ribe Vikingecenter, i Århus har Moesgård-museet og det tilhørende lille Vikingemuseum i Århus’s centrum også en markering af vikingetiden, herunder den store udstilling “RUS”. Vi har ikke så fornemme og velbevarede vikingeskibe som Oseberg- og Gokstad-skibene i Norge, men Moesgård har haft lånt en af de små både fra Gokstad. I Aarhus er Moesgård-museet ved at udgrave “Snekke-engen“, hvor der måske er spor af vikingesskibsværftet?


Der er altså i Danmark masser af ting fra vikingetiden at gå på opdagelse i – og der opføres vikingespil flere steder!

               

Opdateret 7/1 2024.