“Når Klokken falder til Slag”

“Når Klokken falder til Slag”

Uddrag af Bibelens beretninger i digt og rytme.

Baggrunden:
Omkring 1980, mens vi boede i Hammerum/Gjellerup, fik vi besøg af min farbror Karl. Vi kørte rundt og så alle de steder, som Karl kunne huske fra sin barndom. Han kunne fortælle mange spændende ting. Vi var naturligvis også i Gjellerup kirke, som nu var vores sognekirke, og hvor de var blevet døbt. Vi så også det hus, som farfar byggede på Agerskovvej, og hvor der nu er gartnerforretning.

Jeg havde nogle billeder fra min far, og Karl hjalp os med at få personerne identificeret på de billeder, der var taget ved hans konfirmation. Karl fortalte, at farfar Søren Kristian Sørensen havde lavet en gendigtning af Bibelen, og lovede mig, at jeg måtte låne den og læse eller kopiere den. Han sendte den til mig, og jeg læste den med stor interesse. Jeg var klar over, at den ikke måtte gå tabt, så jeg passede godt på den.

Imidlertid døde Karl, – og først i begyndelsen af 90-erne, da vi var flyttet til Horne, fik jeg den renskrevet, så kunne den da kopieres! Men jeg gik med en dårlig samvittighed, for bogen var rettelig ikke min, men Kirstens, som den ældste af Karls børn. Jeg tænkte flere gange på at finde frem til hende, men fik aldrig gjort alvor af det.

Det viste sig så, at bibel-gendigtningen fandtes i to eksemplarer, idet min fætter Karl Erik havde det eksemplar, som oprindelig blev sendt til et forlag for at få den udgivet, og som nu var blevet indbundet. Det eksemplar havde Thora (Karl Eriks mor) fået, da det var hende, der havde renskrevet bogen på skrivemaskine. Karls eksemplar var karbongennemslaget.
Nu har Kirsten fået sit eksemplar tilbage, men da jeg besøgte Karl Erik, synes han at jeg skulle have den, da jeg nok ville skønne lidt mere på den. Det ved jeg nu ikke, men den skal i hvert fald bevares for eftertiden, og det er den så blevet.

Om gendigtningen:
Bogen falder i fire dele – klik på de enkelte dele, så åbnes de i PDF-format i et nyt faneblad:
1. del: Den første Dom  s.1 – 80
2. del: Skabelsen  s.81 – 89 (versemål: Himlene Herre…)
3. del: Den faldne Slægt  s.90 -141
4. del: Saaledes elskede Gud verden  s.142 -235

Kommentarer:
I forbindelse med den CDrom, som jeg i 2003 lavede til familien, og hvori gendigtningen var medtaget, skrev jeg et par kommentarer. Dem medtager jeg her, idet jeg stadig står inde for indholdet:
Kommentarer til “Når Klokken falder til Slag”
Kommentar til farfars kristendomsforståelse
Kommentar til farfars forståelse af Engle
– Bilag: Godets essay Englene
– Bilag: Fra efterskrift til C.S.Levis: “Fra Helvedes Blækhus”