Gennemgang af glasruder i Chartres-katedralen

Gennemgang af glasruder i Chartres-katedralen

Chartres katedralen sydvest for Paris rummer en enestående samling af glasmalerier / glasmosaikker fra 11-1200 tallet. De har overlevet brande, krige mv. og er i de seneste år blevet renset og står nu lige så smukke, som da de blev skabt!
Der er 172 mosaik-vinduer, som dækker i alt 2.600 m². Der er  mønstre og omkring 5000 personer, som er usædvanligt udtryks-fulde. De repræsenterer den rigeste samling i Europa både med hensyn til deres alder og deres skønhed. Glasmestrene har været enestående håndværkere, som havde udviklet en helt særlig blå farve ”Chartres-blå”. Først i de seneste år er det lykkedes at afkode opskriften.
Vinduerne er som en billedbog, der illustrerer den bibelske historie og de helliges liv. Desuden ses våbenskjolde og stifter-mærker fra de familier eller selskaber, som har doneret ruderne. Her er valgt ruderne over de tre store portaler, korruderne og “Den blå madonna”. Vestrosen diameter 12,18 m. Nordrosen diameter 10,15 m. Sydrosen diameter 10,56 m. Rudernes motiver skal ses i sammenhæng med portalerne udenfor – se siden om portaler.
De er fotograferet i 2016. Kilde til identifikation: “CHARTRES – Kunstführer der Kathedrale” købt i Chartres i 2005. Opsamlingen er lavet mest for egen skyld, men det vil glæde mig, hvis andre finder den nyttig.

Vestruderne over “Kongeportalen”:

Ruderne over Sydportalen:

Ruderne over Nordportalen:

Korruderne:

Den blå Madonna:

Ruderne i aftenbelysning: