Kort historisk oversigt

Haderslev Domkirke, Vor Frue Kirke, er byens ældste kirke. Den første kendte kirke var bygget af kvadersten omkring midten af 1100 tallet. Sandsynligvis efter en brand begyndte man på den nuværende murstenskirke i sidste halvdel af 1200 tallet i romansk-gotisk stil. Allerede omkring 1270 foretog man en betydelig ombygning til en såkaldt “hallekirke”, idet Vor Frue Kirke fik status som kollegiatskirke (annekskirke) til Domkirken i Slesvig.
Det højgotiske udtryk fik kirken i årene 1420-1440, hvor man byggede op i højden (22m) og udvendig byggede  kapeller mod syd og nord.
Med dette udseende blev Vor Frue Kirke centrun for den første evangelisk-lutherske kirkeordning i Danmark i 1525.
I 1627 ødelagde en brand Store dele af byen. Også kirken blev ramt, idet datidens store tårn, de vestligste kapeller og en stor del af den nordvestlige bygning styrtede sammen. Kirken blev efterfølgende opbygget i sin nuværende skikkelse, nu uden tårn og de to vestligste kapeller.
Efter genforeningen blev Vor Frue Kirke i 1922 Domkirke i det nye Haderslev stift.
(Tekst på gotikrute-skiltet uden for Domkirken)

Haderslev_1585