Hammerum

Thorkild blev ansat som skoleinspektør på Hammerum Skole pr. 1. november 1978  og fratrådte 31. juli 1985.
Aase blev et halvt års tid senere ansat som beskæftigelsesvejleder på Hammerum Plejehjem.
Det blev 7 spændende år, som gav mange erfaringer.

Hammerum Skole Hammerum Skole overdragelse 1985

Thorkild efterfulgte Kai Johannsen, som var blevet skoledirektør i Herning kommunale Skolevæsen og afløstes af Erik Kongsholm. Billedet er taget ved overdragelsen i 1985 – klik på det og se i stor udgave!  Klik her og se navnene på personerne

Thorkild har til Hammerum Skoles 100 års jubilæum i 2008 “Oplevelsernes skole” skrevet nedenstående lille stykke til jubilæumsskriftet. Det er nogle ganske få ting set i erindringens bakspejl.

Hammerum skoles logo - det gamle herredsvåben!                                            Thorkild 1980

Hammerum skole 1978-1985 

Da Hammerum Skole fejrede sit 75 års jubilæum i 1983, skrev jeg et lille forord til jubilæumsskriftet, og jeg er derfor beæret over at få lov til at skrive en lille hilsen til 100 års jubilæumsskriftet.
Når jeg tænker tilbage på de syv år, er det primært mennesker, der dukker op i erindringen. En lang række dygtige og engagerede lærere og medarbejdere, mange dejlige og pragtfuldt bøvlede elever.
Kendetegnende for Hammerum Skole på det tidspunkt var, at lærerne for det meste boede i lokalsamfundet og i høj grad tog del i det kirkelige og folkelige arbejde i sognet: Menighedsråd, idrætsforeninger, spejderarbejde osv. Jeg husker ikke, hvor stor en procentdel det var, men det var markant! Det betød, at man kendte hinanden og også mødtes uden for skolen – og derfor kunne mange problemer løses i opløbet. Der var en høj grad af enighed i holdningen til undervisning og opdragelse mellem skole og forældre.
Jeg husker også de mange slagsmål med amt og kommune om de trafikale problemer omkring skolen. Det lykkedes at dokumentere de meget farlige forhold, så der blev bygget en parkerings- og aflæsningsplads vest for skolen. Især husker jeg et forår, hvor man begyndte at grave i Hovedgaden med det resultat, at børnene ikke kunne komme over vejen på betryggende vis. Da ingen myndighed ville tage ansvar, indsatte jeg en bus (Mørups skolebus) til at hente de små klasser ved Elmegade / Vester Allé og køre dem til skolen i morgentrafikken. Det indbragte mig en ”næse”, men ingen børn kom noget til, mens vejarbejdet stod på!
Perioden var kendetegnet ved rimelig politisk ro. Ingen nye skolelove, men arbejdstidsspørgsmålet var kommet på dagsordenen gennem nye overenskomster. Det gav ret store diskussioner internt, hvor det var mærkbart, at der var en stor gruppe lærere ”af den gamle skole” og en yngre gruppe, for hvem de stigende huslejeudgifter, pasningsordninger mv. gjorde, at man var nødt til at tænke løn- og arbejdsforhold på en anden måde end tidligere. De nye U, F, Ø-tider og hviletidsbestemmelser fik indflydelse på bl.a. forældremødetidspunkter. Men heldigvis gik det ikke ud over samarbejdet mellem klasser og afdelinger, som i de år var under udvikling.
En af de afdelinger, som jeg havde meget med at gøre, var overbygningen 8-10. klasse, som holdt til i barakkerne Grønnegården. Det var ikke de bedste vilkår, men til gengæld var der et rigtig godt forhold mellem lærere og elever derovre. Vi satte forskellige initiativer i gang: ”Gør Grønnegården grøn” og andet, som skulle være med til at engagere eleverne, og det lykkedes nogenlunde. Det indbragte mig også den største ros, jeg har fået som skoleleder, hvor en elev til en skoleafslutning sagde: ”Du fik det altid, som du ville ha’ det, men du hørte på os først!”
Det var syv gode år, og jeg er dybt taknemmelig over de erfaringer det gav mig, inden jeg fortsatte som efterskoleleder og leder i de folkekirkelige organisationer. Jeg ønsker skolen – elever og medarbejdere – TIL LYKKE med jubilæet og mange gode år fremover!
– Og så det allermærkeligste at tænke tilbage på: Der var ikke noget, der hed EDB på skolen i de år – hvordan klarede vi os dog?
Thorkild Sørensen, skoleinspektør 1978-1985

PS: Jeg er efterfølgende blevet opmærksom på, at det ikke var U, F og Ø-tider der kom på det
tidspunkt, men det var kun hviletidsbestemmelserne (11-timers regler mv.) som gav vanskelig-
heder rundt omkring dengang.

Det blev en forrygende jubilæumsfest den 5. april 2008, hvor det var dejligt at se de gode rammer og mærke den gode stemning på skolen, og hvor der blev snakket med gamle kolleger og elever, som alle er blevet en 20-30 år ældre.

hammerum-skole-100-aar