UNESCO-arv omkring Haderslev

UNESCO-arv omkring Haderslev

Inden for en afstand på 100 km. omkring Haderslev findes fire steder, der er med på UNESCO’s verdensarvsliste. Tre af dem på verdenskultur-arvslisten og en på verdensnatur-arvslisten.
Verdensarvslisten omfatter steder, som ud fra bestemte kriterier er blevet erklæret bevaringsværdige af UNESCO. Formålet er at optegne og beskytte steder, som har enestående betydning. Det kan være både naturområder og kulturskabte værdier, der betragtes som menneskehedens fælles arvegods.
Det drejer sig om følgende:
   Jelling-monumenterne, der blev optaget i 1994.
   Vadehavet, der blev optaget i 2014.
   Christiansfeld, der blev optaget i 2015.
   Hedeby / Danevirke, der blev optaget i 2018.
Alle disse fire steder har jeg et særligt forhold til! I min skoletid i Vejle var vi både på tur til Jelling og til Hedeby/Danevirke/Slesvig. Det var en naturlig del af vores historieundervisning. Også fra Seminariet i Jelling i 1960-erne gik en ekspedition til Hedeby, hvor vores historielærer Leif Ingvorsen bl.a. fik os ind at se udgravningerne i Hedebyområdet, hvad jeg af mærkelige grunde ikke har billeder fra. Også ekskursioner til Ribe og marsken mv. føjede Vadehavet til min bevidsthed. Det blev uddybet, da vi fra Horne Ungdomsskole havde lejrskoleophold i Sydslesvig, og både havde ture til Ejdersted-halvøen og Danevirke/Hedeby/Slesvig. Efter at vi er flyttet til Sønderjylland, er det blevet til mange ture til Vadehavet – både nord og syd for grænsen. Christiansfeld var også tidligt kommet til, men den kom jeg for alvor til at kende, da jeg kom til at have min faste arbejdsplads i Søstrehuset.

I fordraget fortæller jeg om stederne og viser nogle af mine billeder fra stederne.

EN TILFØJELSE:
I september 2023 er vores Vikingeborge også blevet optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. Og det vil sige, at der faktisk er kommet en mere inden for 100-km. grænsen, men Borgen på Nonnebakken i Odense er svær at se. Det vil der blive ændret lidt på. Men måske skal jeg lige nævne den også i foredraget.
Jeg vil henvise til mine  beskrivelser på siden “UNESCO-arv nær Haderslev” og siden “Vikingeborge, -skibe mv.