Religion og tro

Religion og tro

Vi er døbt, konfirmeret og gift ind i Den evangelisk-lutherske Folkekirke. Her har vi hjemme; her er basis for vores tro, og det kirkelige liv og engagement har fyldt meget i hele vores liv – både i fritid og i arbejdsmæssig sammenhæng. Dertil kommer min store interesse for ikonografi, kirkekunst og -arkitektur. Så vi har besøgt mange kirker i både ind-og udland.
I forbindelse med mit arbejde som lærer har jeg gennem mange år undervist både i kristendom og de andre verdensreligioner. Og i forbindelse med mit arbejde i Folkekirkens Mission og missionsselskaberne havde jeg mulighed for at beskæftige mig med religion og religionsmøde og -dialog.
Her er det tydeligt, at al religion på en eller anden måde handler om: At få hold på tilværelsens kræfter og livets dybder!  Det fælles for al religion er ikke tanken om Gud, men at der i alle er tale om tro i en eller anden form.
Ud over religionerne har jeg forsøgt at samle op på nogle religiøse temaer på denne side:

I den lille bog “TRO” i serien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag skriver Peter Lodberg:
…..Vi tror, fordi vi lever, og vi lever, fordi vi tror. Troen er dybt forankret i ethvert menneske. Det er ikke nødvendigvis en religiøs tro, men det er en overbevisning, der gør os bevidste om fremtiden. Enhver form for tro giver ikke bare mening, den skaber også en vis form for dramatik, ritualer og myter i vores liv. Alt sammen noget ethvert menneske har behov for.
…..Troen har sin historie, og hver tro sin historie. De forskellige religioner lever i kraft af, at de kan sætte ord og ritualer på menneskets behov for at tro. Hvis ikke de længere formår det, vil de dø ud. Religionerne har hårde konkurrenter inden for sport, politik og økonomi. De betjener sig af troens sprog og af vores længsel efter at tro på et eller andet ud over eller større end os selv.
…..Men næsten uanset hvilken form for tro, vi taler om, kan den næsten ikke beskrives bedre end med de ord, Martin Luther King engang har udtalt. Tro er – sagde den amerikanske borgerrettighedsforkæmper – at træde op på det første trin, selvom du ikke kan se hele trappen. Det er også et godt billede på den måde, vi i dag forstår tro på.
…..Tro er nu blevet til et valg, som vi hver især må træffe. Vil vi lade troens vilkår gælde for vores egen eksistens? Det er et godt stykke væk fra den definition af tro, som den første Luther lagde frem i 1500-tallet. Han mente, at vi ikke af egne kræfter kan tro, men må lade en afgørelse gælde, som allerede er truffet af Gud. I dag er det ifølge den anden Luther op til hver enkelt af os at tage det første trin op ad troens trappe.

Haderslev Domkirke fra Damparken
Siden ajourført 23/1 2023