Jelling-Monumenterne

Jelling-Monumenterne

Da jeg begyndte på Jelling Seminarium for over 50 år siden – i 1965 – lærte vi om Jellings historie, og fik forklaret Ejnar Dyggves teorier om bautavi og gudehov og andet. Men historieforskning er altid noget foreløbigt, og der er sket meget i Jelling-forskningen og tydningen af opdagelserne siden da. Det har været meget spændende at følge den udvikling lige siden. Det giver mig lyst til at lægge nogle af mine billeder op på denne side med små kommentarer og årstal for fotoet.

Jelling-forskningen har afkodet mange forhold, men rejst endnu flere spørgsmål, og det vil sikkert vare længe før man – om nogensinde – får svar på dem alle. Min gamle historielærer, Leif Ingvorsen, skrev i 1999 et hæfte om Jelling “Jelling i vikingetiden”, men meget er sket siden da.

Meget kort kan Jelling-forskningen ridses sådan op:
1820 Man finder en kammergrav i Nordhøjen, hvor man bl.a. finder Jellingbægeret.
1861 Kong Frederik VII graver i højene og finder sydhøjen tom.
1942 Nationalmuseet under ledelse af Ejnar Dyggve undersøger højene og kirken.
1976-79 Nationalmuseet under ledelse af Knud Krogh foretager en grundig udgravning og finder Kong Gorm genbegravet inde i kirken.
1994 Jelling monumenterne optages på Unescos Verdensarvsliste.
2000 Kong Gorm skrinlægges. “Kongernes Jelling”, et museum om Jellingmonumenterne opføres. Kunstneren Jørn Larsen foretager en ny og gennemgribende udsmykning af kirken.
2006-08 Man finder palisadehegnet og huse af trelleborgtypen.
2011 Klimaskærme over Jellingstenene opføres. Kirkens østvæg undersøges, og man konstaterer, at kirkens kor er et oprindeligt kirkeskib, og at der har været føjet et kor til øst for det nuværende.
2013 Dronningen indvier Monumentområdet: det fritlagte område omkring kirke og høje med skibssætning og palisadehegn markeret.
2015 En helt ny udstilling på oplevelsescenteret “Kongernes Jelling” åbner og viser de allernyeste opdagelser.

Der findes en række hjemmesider om Jelling:  “Kongernes Jelling”“Jelling Kirke”“Fortidens Jelling”

  2015 Jelling anlægget panorama

Opdateret 13/12 2020