2023 Eftertanke- og erindringssteder

2023 Eftertanke- og erindringssteder

i Sydslesvig om nazisternes umenneskeligheder

Ved et besøg i Ladelund i sensommeren 2023 købte jeg en bog: “Gedenkstätten und Erinnerungsorte zur Geschichte des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein“.
Det blev en øjenåbner, for vi har aldrig været opmærksomme på, at der er så mange mindesteder – eller som tyskerne kaldet det: Eftertanke-steder i form af monumenter, mindetavler, trædestene, osv. Det fik os til at besøge disse steder på ture, bl.a. sammen med min bror Bent, som også er meget interesseret i de historiske ting. Igen slår det os, hvor meget Tyskland i de senere år har vedkendt sig sin historie, og ikke har villet gemme uhyrlighederne væk, men mane til eftertanke: Mahnmal, Gedenkmal, Gedenkstätte, Erinnerungsorte, Dokumentationsstelle. Tyskerne skelner skarpt mellem de ting, man skal mindes, og de ting, som skal være en advarsel om gentagelse!

I Sønderjylland har vi også Erindringssteder, først og fremmest Frøslevlejren og vore kirkegårde, og også andre steder i Danmark minder os om de ting, der skete både direkte og som følge af nazisternes besættelse.

På siden her vises derfor først lidt billeder fra vores ture sammen med Bent til Frøslevlejren og de tre NZ-Udelejre: Ladelund, Husum-Schwesing, Nordmark og Flandernbunkeren i Kiel. Derefter alle de mindre mindesmærker i kort-området, som er nævnt i bogen. Hver eneste af dem rummer en historie, der er langt mere omfattende, end det, der kan tages med her. Bogen indeholder ikke omtale af de Snublestene, der findes i området, men som er en nyere type mindesmærker, som er skabt af den tyske kunstner Günter Demnig. Han begyndte allerede i 1992 at lægge disse små messingplader med navne og andre korte data over mennesker som boede, hvor stenen blev lagt i fortovet foran deres bolig. 

(Se også min side: “Fra Padborglejren til Auschwitz“, hvor Frøslevlejren, Ladelund og Husum-Schwesing er mere omtalt. I teksten her på siden er der indsat flere links til gode oplysninger)

Frøslevlejren: Er en lejr, der blev oprettet for af forhindre, at tilfangetagne danskere blev sendt til de tyske koncentrationslejre.  Det lykkedes ikke at undgå deportationer, idet ca. 1600 af de omkring 12000, der i løbet af 1944-45 blev indsat her, blev deporterede til tyske KZ-lejre. Heraf omkom de ca. 220 inden mange blev reddet med “de hvide busser”.

KZ-udelejr Ladelund: En af KZ-Neuengammes 87 udelejre. Det ligger kun 6 km. syd for grænsen og er et af de ældste mindesteder. Stedet omfatter en markering af lejrområdet, arbejdet med at bygge “Friservolden”, kirkegården og en udstillingsbygning. 
 

KZ-udelejr Husum-Schwesing: Hørte ligeledes under KZ-Neuengamme. Den er i dag markeret med en del gode informationstavler med grundige beskrivelser. Desuden er der oplysninger via QR-koder, og der er en fin hjemmeside. Fangerne her arbejdede ligeledes med opførelse af Friservolden, en del af nazisternes “Atlantvold”.

KZ-arbejdslejren Nordmark i Kiel: Lejren var en såkaldt arbejdstræningslejr. Der er meget få rester tilbage af lejren, idet grunden senere er blevet anvendt til sportsplads for den nærliggende skole. Men der er mindesten, informationstavler og fundamenter tilbage. Den  er beskrevet på hjemmesiden om “Schleswig-Holsteins historie”.
 

Flandernbunker i Kiel: Blev bygget i 1943 og var kommandocentral for Marinen og Ubåds flotillen og senere også som civilt beskyttelsesrum. Den 7. maj 1945 overgav generaladmiralen kommandoen til de allierede. Bunkeren indeholder i dag udstillinger om krigsforløbet og om særlige begivenheder.

Flensborg: Når man har passeret Padborg-grænsen ses umiddelbart efter mindesmærket for de deporterede fanger fra Frøslevlejren til de tyske KZ-lejre. Når man inde i Flensborg går fra Südermarkt ned ad Roter Strasse og kommer til den tværgående vej, skal man fortsætte lidt, for så ligger til venstre monumentet for deserterede; de, der ikke ville være nazistiske soldater, men deserterede. Ud af de i alt kendte ca. 30.000 tilfælde, blev de omkring 23.000 henrettet for “Fahnenflucht”. Ved hjørnet af Rathausstrasse og Norderhofenden i Flensburg, hvor vejen også går under banen ud til Glücksburg, står der en markant skulptur uden for de bygninger, der under krigen rummede SS og Gestapo, men som i dag rummer politidirektionen. Den er et mindesmærke for Nazist-regimets ofre.

 

Angel og Slesvig: Ude på halvøen Angel ved sydsiden af Flensborg Fjord ved badeanstalten Norgaardholz står en mindesten for ofre for den nazistiske marine-justits: Efter at tyskerne havde kapituleret i Danmark 5. maj, vil nogle marinesoldater hjem for at hjælpe. De sejlede over fjorden, men blev fanget. På trods af tyskernes betingelsesløse kapitulation den 8. maj blev de den 9 maj stillet for en marinedomstol og dømt til døden for “Faneflugt”. Den 10. maj blev de sejlet ud på fjorden, skudt og smidt i fjorden med sten bundet til benene.
Foran den Slesvig-Holstenske Landsretsbygning i Slesvig står der en skulptur for ofrene for den nazistiske urets-jura eller “vilkårlighedsjustits”. Ved det psykiatriske hospital står der en mindesten over ofrene for nazisternes eutanasi-program, hvorved syge og handicappede børn og unge blev henrettet. Og endelig er der et mindesmærke for alle de mange kvindelige tvangsarbejdere fra flere lande.

Kiel: Har siden kejsertiden været en vigtig militær havneby. Også for nazisterne blev den vigtig, og sejlsporten blev afholdt her i forbindelse med de olympiske lege i 1936. Kiel rummer også mindesteder – eftertankesteder for de ting, der skete under nazismen. Gestapos hovedkvarter lå her. I dag rummer bygningen en politistation. Foran bygningen står et minde for ofrene for Gestapo i form af et stempel, hvor ofrene “stemples ud”. Ved Kiels universitet findes et æresmonument for universitetets ofre for nazismen. En “Romersk Yngling” med indskriften: Fidei Humanitati Virtuti – Troen på menneskehedens dyd. På stedet, hvor Kiels synagoge blev ødelagt under “Krystalnatten” og står der et mindesmærke for den ødelagte synagoge med et tankevækkende og stærkt udtryk. Endelig findes der i Hiroshimaparken et mindesmærke for de myrdede Sinti og Romaer – dvs. midteuropæiske og østeuropæiske sigøjnere.

Rendsborg: Er en af de religiøse fristæder, hvor bl.a. jøderne fik tilladelse til at leve og opføre en synagoge. Under “Krystalnatten” i 1938, blev tora-skabet sprængt i luften, hvorefter synagogen blev overtaget og brugt til fiskerøgeri. I løbet af 1970-erne blev man opmærksom på stedet igen, og der er nu indrettet et betydningsfuldt jødisk museum.
I Rendsborg findes også flere Stolpersteine / Snublestene. Vi havde valgt et par stykker, der hver for sig rummer menneskeskæbner.
 

Frederikstad: Er ligeledes en af de religiøse fristæder. Byen rummer stadig flere kirkesamfund og kirker, men ikke længere nogen jødisk menighed. Synagogen skulle have været brændt unde “Krystalnatten”, men af hensyn til brandfare for nabobygningerne undlod man det. Den ødelagte bygning blev brugt som kornlager, og senere indrettet til bolig for en SS-officer. De viste snublestene ligger i umiddelbar nærhed af synagogen.

Husum: Lejren er omtalt ovenfor, men inde i Husum by, på Süderstrasse ikke langt fra torvet, ligger en usædvanlig snublesten over de fanger fra lejren, som gik gennem byen for af bygge “Friservolden”. På Østkirkegården i Husum er indrettet et område, hvor de omkomne fanger er begravet i massegrave.
 

Flensborg: Siden rundes af med eksempler på snublestene i Flensborg.

De enkelte monumenters GPS-punkter.
Koordinaterne kan, som de er angivet her,  evt kopieres ind i Google Earth, så man kan se, hvor de findes.
Google Maps kan man kopiere ind uden N og E (North – East). Men de kan også indtastes på GPS i bilen til at køre efter.

Frøslevlejren indgang:    N 54.840914 E 9.329615
KZ-Ladelund:    N 54.847600 E 9.036015
KZ-Husum-Schwesing:    N 54.510500 E 9.116250
KZ-Nordmark, Kiel, indgang:    N 542.99900 E 10.084040
Mindesmærke for desertører, Flensborg:    N 54.781106 E 9.436044
Ofre for NS-regimet, Flensborg:    N 54.787000 E 9.436817
Ofre for Marinejustits, Flensborg Fjord:    N 54.785243 E 9.799939
Ofre for Eutanasi-programmet, Slesvig:    N 54.524107 E 9.569574
Krigsfanger og tvangsarbejdere, Slesvig:    N 54.517648 E 9.554816
Ofre for NS-justits, Slesvig:    N 54508344 E 9.541530
Flandernbunker i Kiel:    N 54.354704 E 10.138627
Ofre for Gestapo, Kiel:    N 54.337868 E 10.145144
Ofre for Voldsherredømmet, Kiel:    N 54.340181 E 10.123333
Den ødeagte synagoge, Kiel:    N 54.327197 E 10.125837
Sinti og Roma-ofte, Kiel:    N 54.325132 E 10.132933
Jødiske Museum, Rendsborg:    N 54299279 E 9.668325
Den tidligere synagoge, Frederikstad:    N 54.376508 E 9.086031
Gravsted for fanger fra Husum-Schwesing:    N 54.483486 E 9.071998

Opdateret 13/10 2023.