Jelling-Monumenterne

Jelling-Monumenterne

Da jeg begyndte på Jelling Seminarium for over 50 år siden – i 1965 – lærte vi om Jellings historie, og fik forklaret Ejnar Dyggves teorier om bauta-vi og gudehov og andet. Men historieforskning er altid noget foreløbigt, og der er sket meget i Jelling-forskningen og tydningen af opdagelserne siden da. Det har været meget spændende at følge den udvikling lige siden. Det giver mig lyst til at lægge nogle af mine billeder op på denne side med små kommentarer og årstal for fotoet.

Jelling-forskningen har afkodet mange forhold, men rejst endnu flere spørgsmål, og det vil sikkert vare længe før man – om nogensinde – får svar på dem alle. Min gamle historielærer, Leif Ingvorsen, skrev i 1999 et hæfte om Jelling “Jelling i vikingetiden”, men meget er sket siden da.

Meget kort kan Jelling-forskningen ridses sådan op:
1820 Man finder en kammergrav i Nordhøjen, hvor man bl.a. finder Jellingbægeret.
1861 Kong Frederik VII graver i højene og finder sydhøjen tom.
1942 Nationalmuseet under ledelse af Ejnar Dyggve undersøger højene og kirken.
1976-79 Nationalmuseet under ledelse af Knud Krogh foretager en grundig udgravning og finder Kong Gorm genbegravet inde i kirken.
1994 Jelling monumenterne optages på Unescos Verdensarvsliste.
2000 Kong Gorm skrinlægges. “Kongernes Jelling”, et museum om Jellingmonumenterne opføres. Kunstneren Jørn Larsen foretager en ny og gennemgribende udsmykning af kirken.
2006-08 Man finder palisadehegnet og huse af trelleborgtypen.
2011 Klimaskærme over Jellingstenene opføres. Kirkens østvæg undersøges, og man konstaterer, at kirkens kor er et oprindeligt kirkeskib, og at der har været føjet et kor til øst for det nuværende.
2013 Dronningen indvier Monumentområdet: det fritlagte område omkring kirke og høje med skibssætning og palisadehegn markeret.
2015 En helt ny udstilling på oplevelsescenteret “Kongernes Jelling” åbner og viser de allernyeste opdagelser.

Der findes en række hjemmesider om Jelling:  “Kongernes Jelling”“Jelling Kirke”“Fortidens Jelling”

1967 Jelling kirke 1969 Jelling Kirke 2 1969 - Jelling Kirkes kor 1969 Jellingestenene 1 1969 Jellingestenene 2 1973-2003 Jelling-stenen 1998 Jellingestenens Kristusside 1985-1 Jelling Kirke   1981 Jelling Kirke interiør 2008 Gorms sten 2007 Gorms sten 2007 Runesteneundersøgelse  2007-0922 Jelling Kirke og stene 2007-0920 Jelling Kirke og stene 2013-0562 Jelling Kirke 2008-1301 Jelling Kirke 2013-0553 Jelling Kirke 2013-0554 Jelling Kirke 2013-0555 Jelling Kirke 2013-0548 Jelling Kirke2008-1306 Kongernes Jelling 2008-1303 Kongernes Jelling 2008-1308 Kongernes Jelling 2013-0542 Jelling Kirke 2013-0565 Jelling Kirke 2013-0572 Jelling Kirke 2013-0579 Jelling Kirke 2013-0580 Jelling Kirke 2014-0914 Jelling-anlæget 2015-1605 Det nye museum i Jelling 2015-1602 Det nye museum i Jelling 2013-0584 Jelling Kirke 2015-1828 Jelling anlægget 2015-1830 Jelling anlægget 2014-0918 Jelling-anlæget 2015-1844 Jelling anlægget 2015-1847 Jelling anlægget 2015-1848 Jelling anlægget 2015-1849 Jelling anlægget 2015-1850 Jelling anlægget 2015 Jelling anlægget panorama