Kirker i Sønderjylland

Sønderjylland har en lang række markante kirker med både spændende historie og inventar. Thorkild har gennemfotograferet alle Haderslev Domprovstis kirker til Domprovstiets hjemmeside – klik her.

På denne side vises fire billeder fra hver af udvalgte kirker. Man kan læse mere om de kirker på sognenes egne hjemmesider.

Hviding Kirke syd for Ribe: En romansk tufkirke med et sjældent Rosenkrans-alter.
   

Rømø Kirke: Har mange minder fra øens store søfarertradition.
 

Løgumkloster Kirke: En spændende cistercienserkirke med bevarede dele af det tidligere kloster.
   

Møgeltønder Kirke: En meget smuk herskabskirke med masser af spændende historie og inventar.
   

Tønder Kirke: Gotisk købstadskirke kendetegnet ved et lektorium foran koret og mange epitafier.
   

Kliplev Kirke: En gammel herskabskirke med mange spændende detaljer.

Tinglev Kirke: En fin sønderjysk kirke med sjældent alterfodstykke med en Luthersk gudstjeneste.
   

Nikolaikirken i Aabenraa: En karakteristisk teglstenskirke med tidlige romanske apsider.
   

Løjt Kirke: Har en af landets fineste altertavler og hele bibelhistorien malet på pulpiturerne.