Livets træ, dødens kors, gravens lys

Fordi man har rejst et par uger i Israel skal man ikke gøre sig klog på situationen i Mellemøsten. Men Thorkild ved lidt om kirketraditioner og ikonografi, så foredraget handler i stedet om følgende: Overvejelser over forholdet mellem de historiske steder og begivenheder, over erindringsstederne frem til fortolkningsstederne, hvor det skete giver mening og sætter livet i perspektiv. Alt sammen set med en folkekirkekristens øjne efter et besøg i Jerusalem.

Udgangspunktet er pilgrimsruten fra Oliebjerget til Løveporten, Via Dolorosa og Gravkirken. Her befinder vi os i krydsfeltet mellem bibeltekster, overleveringer, legender og traditioner – mellem hellige steder, relikvier og genstande, som man må vise ærbødighed i respekt for menneskers tro. Vi følger de spor, der kan trækkes fra Jerusalem og helt op til vore nærmeste kirker og den nutidige kirkekunst. Den gamle middelalderlige legende om “Livets træ” bliver genfortalt. Korsvejstraditionen og lysunderet omtales, ligesom også nogle af Grundtvigs salmefortolkninger berøres.
– Det er lidt tankevækkende, at de protestantiske kirkesamfund stort set er de eneste, der ikke gør krav på “hellige steder” i Jerusalem! Mange af de andre slås i bogstaveligste forstand om dem! – “Jeru Salem” – FREDENS BY!

Livets træ - dødens kors - gravens lys

Jerusalem set fra Oliebjerget