En udvandrerhistorie

SIDEN ER UNDER OPBYGNING / REDIGERING! visse data skal ændres og ajourføres – sker snarest! – Siden vil blive oversat til engelsk!

I årene mellem 1864 og 1914 var der omkring 300.000 mennesker, der udvandrede, primært til USA, men også til f.eks. Canada, Argentina og New Zealand. Der svarede til knap 10% af Danmarks befolkning på den tid. Årsagen var manglende muligheder for uddannelse eller arbejde. Derfor er der i næsten alle familier i Danmark nogle, der i den periode skabte sig eksistensmuligheder i andre lande. Men vilkårene var ofte vanskelige, og der måtte kæmpes hårdt.

Thorkilds oldeforældre Marie og Jesper Nielsen fik i alt 9 børn, hvoraf de tre ældste, Maren, Jens Elisius og Niels, udvandrede til New Zealand. Det er lykkedes os at sammenstykke udvandrerhistorien gennem oplysninger fra min mormor Emilie Therp, som var gift med en af de 9 søskende, Karl Nielsen. Hun har sammen med min fætter Birger Kjærsgaard Nielsen søgt oplysninger i bl.a Landsarkivet i Viborg. Men i dag er mange kirkebøger mv. lagt på “Nettet” og vi kan derfor finde mange oplysninger ad den vej. Desuden har vi via slægtsforskningssiden Geni.com og denne hjemmeside fået kontakt til den del af familien, der som efterkommere er nulevende på New Zealand. Det betyder, at der nu tegner sig et billede af et levet liv og skæbne.

Maren Nielsen er født den 17/3 1871 og døbt i Barrit Kirke. Det tyder på at hun ”kom ud at tjene”, for vi kan ikke i kirkebogen se, at hun er blevet konfirmeret i Barrit Kirke, som familien ellers tilhørte.
Jens Elisius Nielsen er født den 28/2 1873 og døbt i Barrit Kirke.
Niels Nielsen er født den 16/10 1874 og døbt i Barrit Kirke.

De to drenge var kammerater med en nabosøn Niels Peter Nielsen, der er født den 3/3 1871 og døbt i Barrit Kirke, hvor han også blev konfirmeret den ?? . I kirkebogen står der følgende ”dom” over hans kundskaber og opførsel: mg – meget god.

De tre drenge besluttede at udvandre. Men nu er kilderne en smule usikre. Vi kan i Udvandrerarkivet.dk  se, at den 18-årige Niels Peter, angivet som landmand, udrejste 2/11 1889 med destinationen Napier, en by på østsiden af Nordøen på New Zealand. Alle data i Udvandrerarkivet.dk er afskrevet af frivillige, og det understreges på siden, at der kan være tale om fejl i afskriften. Det har vi faktisk et eksempel her, for Barut Mam skal være Barrit Mark.

Men vi kan ikke finde de to brødre i det arkiv. Der er notater i familien, som tyder på, at de rejste ud til et familiemedlem, sandsynligvis Marie Nielsens søster Gyda Marie Christiansen (født. Jensen) der i forvejen var udrejst, og sandsynligvis er de tre fulgtes ad, – men det kan også være, at de er kommet senere, for de var kun 16 og 17 år, da Niels Peter rejser. I de New Zealandske arkiver findes Jens Elisius’s statsborgergodkendelse dateret ?? , hvor det oplyses at han i ?? har boet i New Zealand i 5 år. Det må betyde, at han/de er ankommet i 1891 ? , altså da de er 17 og 18 år.

Gyda Marie Jensen var blevet gift med Søren Christiansen, og de var udvandret i 1974 ? De fik tre børn, hvoraf Christina Hansine blev gift med Jens Elisius.

Under alle omstændigheder var Maren og Niels Peter blevet forelskede, måske oven i købet forlovede. Men de måtte tage afsked, og ni måneder senere, den 20/7 1890 fødte hun en dreng, som ved dåben i Barrit Kirke den ?? fik navnet Peter Nielsen Vold. I dåbsnotatet står der: “ugift fruentimmer …udlagt barnefader er ungkarl Niels Peter Nielsen, som er udvandret til Australien”. Præsten har næppe kendt meget til geografien der ”down under”. Et lille fint træk er, at både Marens fader Jesper og Niels Peters far Peter står faddere til den lille, og der er derfor ingen tvivl om, at de begge har accepteret barnet som deres barnebarn. Barnet er jo også opkaldt efter sin farfar (Niels Peters far) som skikken ofte var. Marens far Jesper og Niels Peters far Peter var ud over at være naboer også kolleger som landpostbude ved Barrit Station. (PNV dåbsnotat)

Det siges, og kan tidsmæssigt i forhold til ovennævnte godt passe, at det er Marens to brødre Jens Elisius og Niels, der fortæller nyheden til Niels Peter, som straks vil have Maren og barnet ud til sig. Det sker dog først et par år senere, og i Udvandrerarkivet.dk  kan vi se, at den nu 23-årige Maren, angivet som frue, rejser den 28/10 1893 med destinationen New Plymouth, der ligger på vestsiden af Nordøen på New Zealand.

 

Ifølge oplysninger fra familien på New Zealand ankommer hun med dampskibet “Rimutaka” hen under jul 1893 til Wellington, som ligger på sydspidsen af Nordøen, og hvor de bliver gift 3/1 1894. Rejsen derud med Peter på godt 3 år har altså varet mellem 1½ og 2 måneder. (Billede fra bryllup)

De bosatte sig i Makeretu på Nordøen, hvor de drev en farm. Her fødte Maren yderligere ni børn. Her er alle nævnt:
Peter Nielsen Vold (20/7 1890 – 30/4 1950)
Jaspar Nielsen (22/3 1895 – 1/2 1933)
Charles Elisius Nielsen (9/9 1896 – 8/10 1911)
Georg Victor Nielsen (25/5 1898 – 15/7 1970)
Annie Cathrine Maria Nielsen (14/7 1900 – 8/7 1973)
Andy Nielsen (15/7 1901 – 23/5 1961)
Muriel Evelyn Nielsen (28/3 1903 – 15/1 1998)
Otto Richard Nielsen (1/4 1905 – 6/8 1972)
Agnes Nielsen (19/12 1906 – 9/9 1986)
Marinus Toby Nielsen (12/8 1908 – 28/1 1981)

(Navne på billedet fra 1904 og billede af de fire yngste brødre og af søskende og efterkommere følger senere)
Da Toby blev født, døde Maren i barselsseng den 12/8 1908. Det fortælles, at der var lang afstand til læge og jordemoder, og Marens bror Jens Elisius kørte med hestespand så hurtigt, at den ene hest døde deraf. Alligevel nåede han det ikke. Maren blev begravet på kirkegården i Makeretu?
Det betød, at Niels Peter stod tilbage med en børneflok på 10 fra 0 år til 18 år. Niels Peter Nielsen døde i 1941 og blev også begravet i Makeretu.

     Link til Google Streetwiev.

Jens Elisius Nielsen var som nævnt udvandret i ca. 1891 som 18-årig og blev den 28/2 1900 gift med sin kusine Christina Hansine Christiansen. På tidspunktet for Marens død var de barnløse, og tog derfor den nyfødte Toby til sig. De fik senere, i 1922, en datter Agnes, kendt som “Girlie” født i 1922. Agnes blev senere gift med Douglas Haig Coventry i 1942, og fik tre børn bl.a. en datter Joy Coventry. Jens døde i 1933, Christina døde i 1945 og de er begge begravet i Te Kuiti, New Zealand. (Billeder ?)

Niels Nielsen var som 17-årig udvandret sammen med sin bror Jens Elisius. Vi ved ikke meget om ham, men vi har et postkort, som han omkring århundredeskiftet sendte til sin bror Karl (min morfar) som tyder på, at han arbejdede ved anlæggelsen af jernbanen på Nordøen. (Billede – og Google street wiev) Han døde i 1908, samme år som Maren, og vi ved i øvrigt ikke meget om ham ud over, at han aldrig blev gift.

Familien på New Zealand er vokset siden, som det vil fremgå af oversigten over efterkommere af Jesper og Marie Nielsen (link).

Nedenstående billeder har vi fået fra New Zealand af Marens oldebarn James og hans kone Joanne:
Maren → Peter Nielsen-Vold → Barbara → James.
James er gift med Joanne og har tre børn: Zelandia, Hamish, Angela.
Det er Joanne, der er meget optaget af slægtsforskning.